Volvo Group introduceert gedragscode voor leveranciers

Wij vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen met onze leveranciers producten en diensten te ontwikkelen, produceren en leveren op een verantwoorde en duurzame wijze.
Volvo Group introduceert gedragscode voor leveranciers

Onze leveranciers spelen een belangrijk rol bij onze missie om de welvaart te vergroten door middel van transportoplossingen. We verwachten dat al onze leveranciers ons ondersteunen bij deze zoektocht naar duurzaamheid.

Het is onze visie om de meest gewilde en succesvolle leverancier van transportoplossingen ter wereld te worden en om echt duurzame transportoplossingen te bieden. Met de Gedragscode voor leveranciers zet de Volvo Group nu de volgende stap om aandacht voor menselijke waarden, de planeet en winstgevendheid op te nemen in al onze toeleveringsketens. Hierin worden de minimale vereisten en ambities van de Volvo Group aangegeven voor alle Volvo Group-leveranciers op het gebied van:

  • Mensenrechten en werkomstandigheden
  • Gezondheid en veiligheid
  • Verantwoorde inkoop van grondstoffen
  • Milieuprestaties
  • Bedrijfsethiek

Deze gedragscode voor leveranciers vervangt eerdere normen die werden aangeduid als Key Element Procedures 5 en 6. De Volvo Group hanteert voortaan slechts één richtlijn: de Volvo Group Gedragscode voor leveranciers. We eisen dat al onze leveranciers die goederen en/of diensten leveren aan eenheden van de Volvo Group, zich houden aan de vereisten zoals die zijn uiteengezet in de Gedragscode voor leveranciers en aanzienlijke inspanningen leveren om aan de ambities te voldoen.

 

>> Link naar de gedragscode voor leveranciers pdf
>> Link naar leveranciersvereisten op Volvogroup.com

Neem voor meer informatie contact op met Sustainability mailbox

Related News