De Volvo Group verbindt zich aan het initiatief Science Based Targets

De Volvo Group zet de volgende stap in het aanpassen en toekomstbestendig maken van het bedrijf in lijn met de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. De ambitie van de Volvo Group is dat het bedrijf uiterlijk in 2050 netto nul emissies produceert. Voor extra transparantie over de voortgang verbindt het bedrijf zich nu aan het initiatief Science Based Targets.
1860x1050-volvo-sbti-image

Als u meer wilt weten over hoe de Volvo Group de transport- en infrastructuursector wil transformeren met duurzamere oplossingen, woont u de uitzending van vandaag bij over de kapitaalmarkten om CET 14.00-16.30 uur

"Onze betrokkenheid bij toekomstige generaties is algemeen bekend en de Volvo Group draagt graag een steentje bij door de doelstellingen van het akkoord van Parijs na te streven. Toonaangevend zijn in duurzame oplossingen voor transport en infrastructuur is goed voor het bedrijf en de aandeelhouders, maar het is nog beter voor de wereld. Onze transformatie verplicht ons ook om open en transparant te rapporteren over onze voortgang. Nu zetten we de volgende stap door wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen”, zegt Martin Lundstedt, President en CEO van de Volvo Group.

Ambitieuze doelen nastreven voor het verminderen van CO2-uitstoot is niet nieuw voor de Volvo Group. Het bedrijf werkt al sinds 2010 samen in het programma WWF Climate Savers. Gedurende deze periode zijn de kennis en de bewustwording over het tegengaan van klimaatverandering sterk toegenomen. In het huidige programma streeft de Volvo Group ernaar om gedurende de gehele levensduur van producten energie te besparen en de uitstoot te verminderen. Dit beperkt zich niet tot de eigen productie en transporten, maar geldt ook voor de producten die het bedrijf verkoopt.

  • Eind 2019 had de Volvo Group de CO2-uitstoot voor vervoerde volumes in het eigen vrachtvervoersysteem met 18% verlaagd ten opzichte van de basislijn in 2013.
  • In de productieactiviteiten zijn vanaf 2015 energiebesparingsprojecten van in totaal 170 GWh geïmplementeerd. Samen met het grotere aandeel voor hernieuwbare energie heeft dit ertoe geleid dat de CO2-uitstoot van de productieactiviteiten van de Group in 2013-2019 met meer dan 35% is afgenomen.
  • Dankzij verbeterde brandstofefficiëntie hebben klanten die gebruikmaken van oplossingen van de Volvo Group de CO2-uitstoot vanaf 2015 met in totaal 34 miljoen ton verminderd.

De Volvo Group zet de volgende stap in de klimaatstrategie met het initiatief Science Based Targets. In 2021 worden doelen en routekaarten opgesteld om uiterlijk in 2050 een bedrijf met netto nul emissies te worden.

Voor een betere bekendheid van klimaatgerelateerde risico's en mogelijkheden ondersteunt de Volvo Group de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en zal het de aanbevelingen daarvan blijven overnemen.

Info

Het initiatief Science Based Targets (SBTi) helpt bedrijven wetenschappelijk onderbouwde doelen vast te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hun bedrijfsactiviteiten voor de economie van de toekomst aan te passen met minder CO2-uitstoot. Doelen die door bedrijven worden gekozen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat volgens de nieuwste klimaatwetenschap nodig is om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken.

Dit betekent dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau en dat ernaar wordt gestreefd de opwarming te beperken tot 1,5 °C. SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, Global Compact (UNGC) van de Verenigde Naties, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF), en vormt een van de doelen van de We Mean Business-coalitie.

Climate Savers is het WWF-programma dat leiderschap van bedrijven wil laten zien op het gebied van klimaatoplossingen: ontwikkelen van bedrijfsmodellen met weinig tot geen CO2-uitstoot en aantonen dat een vermindering van de broeikasgasemissies hand in hand kan gaan met economische groei. De Volvo Group was in 2010 de eerste autofabrikant die zich aansloot bij het programma.

De Task Force voor Climate-Related Disclosures (TCFD) is in 2015 opgericht door de Financial Stability Board (FSB). TCFD wil aanbevelingen opstellen voor vrijwillige publicatie van klimaatgerelateerde financiële gegevens die consistent, vergelijkbaar, betrouwbaar, duidelijk en efficiënt zijn, en die nuttige informatie bieden aan kredietverstrekkers, verzekeraars en investeerders.

 

5 november 2020

Journalisten die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 76 553 72 29

 

Ga voor meer informatie naar volvogroup.com/sustainability
De Volvo Group wil de welvaart verhogen met oplossingen op het gebied van transport en infrastructuur, zoals trucks, bussen, bouwmachines, aandrijfsystemen voor de scheepvaart en industriële toepassingen, en met financiering en services, die de uptime en productiviteit voor onze klanten vergroten. De Volvo Group is opgericht in 1927 en streeft ernaar om de toekomst vorm te geven met duurzame oplossingen voor transport en infrastructuur.

Het hoofdkantoor van de Volvo Group bevindt zich in het Zweedse Göteborg. Het bedrijf heeft bijna 100.000 mensen in dienst en bedient klanten in meer dan 190 markten. In 2019 bedroeg de nettoverkoop ongeveer 432 miljard SEK (40,5 miljard euro). Volvo-aandelen zijn genoteerd bij Nasdaq Stockholm.

Form background image

Inschrijven voor updates

Related News

Laatste nieuws

Latest Press Release