Goedkeuring door SBTi van de toonaangevende klimaatdoelstellingen van de Volvo Group

De klimaatdoelstellingen van de Volvo Group zijn in overeenstemming met wat volgens de meest recente klimaatinzichten nodig is om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5⁰ C te houden. Het traject van de Volvo Group om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen is nu gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). "We zijn vastbesloten om het voortouw te nemen en onze branche te transformeren naar een duurzamere toekomst", zegt Martin Lundstedt, President en CEO van Volvo Group.
1860x1050-volvo-sbti-image

In november 2020 heeft de Volvo Group toegezegd om tussentijdse doelstellingen vast te stellen en tegelijkertijd een route naar een netto-nuluitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen uiterlijk in 2050. Nu zijn deze doelen gevalideerd door de SBTi.

"De Volvo Group heeft met deze goedkeuring de meest ambitieuze SBTi-doelstellingen in de branche en onze route is in lijn met de afspraken van Parijs en het hogere ambitieniveau van de SBTi. Onze koppositie is te danken aan de doelstelling van 1,5 graad voor de uitstoot van de trucks en bussen die we verkopen, wat het grootste deel van onze activiteiten uitmaakt", zegt Martin Lundstedt, President en CEO van Volvo Group.

Het initiatief Science Based Targets biedt organisaties twee verschillende ambitieniveaus in hun streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Standard Commitment om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau en de Business Ambition van 1,5 °C. Daarmee worden de doelstellingen voor de emissiereductie afgestemd op de 1,5 graad uit het akkoord van Parijs.

Volvo Group heeft zich gecommitteerd aan de laatste optie en gaat op verschillende gebieden nog verder:

  • Als primeur in de sector heeft Volvo Group een eigen route ontwikkeld om voor trucks en bussen de doelstelling van 1,5 °C te behalen, met een gerichte emissiereductie van 40% per voertuigkilometer in 2030.
  • De doelstellingen van de Volvo Group voor indirecte emissies dekken ongeveer 95% van de verkochte producten. Dit is toonaangevend in de sector en ruim boven de minimumvereiste van SBTi van 67%.
  • Volvo Group streeft ernaar om uiterlijk in 2040 een netto-nuluitstoot binnen de waardeketen te bereiken, tien jaar eerder dan de SBTi-verplichting. De producten van Volvo hebben een gemiddelde levensduur van tien jaar in de gebruiksfase van de klant. Het doel van een netto-nuluitstoot voor alle voertuigen in 2050 vereist dat producten die na 2040 worden geleverd, voldoen aan de netto-nuluitstoot.

Met 2019 als basisjaar heeft Volvo Group de tussentijdse doelstellingen vastgesteld. De voortgang zal continu op transparante wijze worden opgevolgd en gerapporteerd.

"Klimaatverandering is werkelijkheid en een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De Volvo Group is begonnen aan een onomkeerbare transformatie van het aanbod, met de ambitie om 100 procent veilig, 100 procent fossielvrij en 100 procent productiever te zijn. We zijn klaar om samen met onze klanten, partners en de samenleving het noodzakelijke transformatietraject voor onze sector in te zetten", zegt Martin Lundstedt, President en CEO van Volvo Group.

Info
Het initiatief Science Based Targets (SBTi) helpt bedrijven wetenschappelijk onderbouwde doelen vast te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hun bedrijfsactiviteiten voor de economie van de toekomst aan te passen met minder CO2-uitstoot. Doelen die door bedrijven worden gekozen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat volgens de nieuwste klimaatwetenschap nodig is om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken.

Dit betekent dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau en dat ernaar wordt gestreefd de opwarming te beperken tot 1,5 °C. SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, Global Compact (UNGC) van de Verenigde Naties, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF), en vormt een van de doelen van de We Mean Business-coalitie.

8 juni 2021

Journalisten die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 76 553 72 29


Ga voor meer informatie naar volvogroup.com/climate
Volg ons op Twitter voor regelmatige updates: @volvogroup

De Volvo Group wil de welvaart verhogen met oplossingen op het gebied van transport en infrastructuur, zoals trucks, bussen en bouwmachines, met vermogensoplossingen voor maritieme en industriële toepassingen, en met financiering en services die de beschikbaarheid en productiviteit voor onze klanten vergroten.

De Volvo Group is opgericht in 1927 en streeft ernaar om de toekomst vorm te geven met duurzame oplossingen voor transport en infrastructuur. Het hoofdkantoor van de Volvo Group bevindt zich in het Zweedse Göteborg. Het bedrijf heeft bijna 100.000 mensen in dienst en bedient klanten in meer dan 190 markten. In 2020 bedroeg de nettoverkoop circa SEK 338 miljard (EUR 33,6 miljard). Volvo-aandelen zijn genoteerd bij Nasdaq Stockholm.

Form background image

Inschrijven voor updates

Gerelateerd nieuws

Laatste nieuws

Latest Press Release