Bedrijfsethiek en verantwoordelijkheid

Ethisch handelen en verantwoordelijk zakendoen met integriteit en in overeenstemming met de wet is een voorwaarde om een verantwoordelijk bedrijf te zijn en vertrouwen op te bouwen bij onze klanten, zakenpartners en de samenleving. Vertrouwen is een van de belangrijkste waarden van de Volvo Group. Daarom vormt onze gedragscode het kader voor alles wat we doen met betrekking tot bedrijfsethiek en verantwoordelijkheid. 

We hanteren hierbij een op risico gebaseerde benadering waarbij de focus in onze organisatie ligt op due diligence, bewustwording en samenwerking. Het uiteindelijke doel is dat onze collega's en zakenpartners verantwoordelijke bedrijfsethiek en -praktijken in de waardeketen verankeren.

Verantwoordelijk zakendoen in de hele waardeketen

Bedrijfsethiek en naleving

We tolereren geen enkele vorm van corruptie en omkoping. Onze gedragscode stelt dat we op een eerlijke manier zullen concurreren op basis van de verdiensten van onze producten en services. Wij beschouwen het naleven van de regels voor bedrijfsbelasting als een kwestie van verantwoordelijk zakelijk handelen. Wij voeren geen agressieve fiscale planningsactiviteiten uit via constructies in belastingparadijzen of anderszins. 

Mensenrechten

Het respecteren van de mensenrechten vormt een belangrijke factor voor het voldoen aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG's). We verplichten ons de mensenrechten te respecteren en blijven ons mensenrechtenprogramma ontwikkelen en versterken. In dit licht laten we ons leiden door internationale kaders zoals de UN Global Compact en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (PDF, 1,08 MB).

Lees meer over de inzet op het gebied van de mensenrechten

Verantwoordelijk inkopen

We werken nauw samen met onze partners voor de toeleveringsketen en we zijn van mening dat dit belangrijk is voor duurzamere toeleveringsketens. Onze gedragscode voor leveranciers bepaalt de minimale vereisten en ambities voor onze partners in de toeleveringsketen als het gaat om bedrijfsethiek en verantwoordelijk zakendoen. 

Verantwoordelijk verkopen

Onze producten worden verkocht op zo'n 190 markten, allemaal met verschillende mogelijkheden en uitdagingen. We streven ernaar nauwe banden aan te gaan met onze distributeurs en klanten, zodat we weten hoe onze producten en oplossingen aan hun behoeften kunnen voldoen. Tegelijkertijd is het voor ons belangrijk verantwoordelijk zaken te doen en risico's op het gebied van duurzaamheid bij de verkoop te bepalen en in te perken, vooral in de gebruiksfase van onze producten.

Lees meer over verantwoordelijke verkoop

Meer informatie