Sociale betrokkenheid

We dragen bij aan de welvaart door onze transportoplossingen. Onze betrokkenheid bij de samenleving is gericht op activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin we aanwezig zijn, door gebruik te maken van onze expertise en onze unieke bedrijfsmiddelen. We richten ons op verkeersveiligheid, zorg voor het milieu en educatie, en betrokkenheid bij medewerkers in lokale gemeenschappen. Soms is dat niet voldoende. In tijden van nood, zoals bij natuurrampen, pandemieën en andere noodsituaties, kunnen we financieel en in natura bijdragen, en initiatieven in de samenleving en van medewerkers ondersteunen.

Educatie en ontwikkeling van kennis 

Onze kennis en technologieën kunnen worden gebruikt om de transformatie die we nastreven te ondersteunen, en om bedrijven succesvol te laten zijn en samenlevingen te laten gedijen. We streven naar intensievere samenwerking met hulporganisaties en betrokkenheid van de gemeenschap om het creëren van veerkrachtige gemeenschappen in onzekere tijden te ondersteunen.

De wereld heeft te maken met een toenemend gebrek aan kennis en slechte afstemming van vaardigheden, waardoor kwetsbare mensen vaak minder goed zelfvoorzienend kunnen zijn. Tegelijkertijd is het aanpakken van het wereldwijd tekort aan technici en chauffeurs voor commerciële producten een topprioriteit. Onze maatschappelijke betrokkenheid draait voornamelijk om het gebruik van onze expertise voor het oplossen van zakelijke belemmeringen voor onze klanten, terwijl we de samenleving ondersteunen en waarde creëren voor de Volvo Group.

Lees meer over onze projecten voor educatie en kennisontwikkeling

Partnerschappen en donaties

De Volvo Group werkt samen met verschillende, betrouwbare organisaties om de samenleving te ondersteunen, en in tijden van nood de betrokkenheid in de samenleving te stimuleren. 

Bij natuurrampen, pandemieën en andere calamiteiten, en via onze periodieke giften, leveren we financieel en in natura bijdragen, en ondersteunen we door medewerkers geïnitieerde vrijwilligersinitiatieven.

Lees meer over partnerschappen en donaties

Meer informatie