Therese opowiada o Wynikach

Rahi opowiada o Zaufaniu

Historia poświęcona Pasji

Jens opowiada o Zmianie

Akash opowiada o Sukcesie klientów

Wartości Volvo

Nasza kultura pracy dotyczy tego, jak współdziałamy ze sobą, naszymi klientami i społeczeństwem jako całością. Pomaga nam osiągać nasze cele biznesowe. Jest mocno zakotwiczona w naszej historii i decyduje o długoterminowym sukcesie firmy. Jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy wszystko.

Kulturę Grupy Volvo definiuje pięć starannie wybranych wartości, do których należą sukces klienta, zaufanie, pasja, zmiana i wyniki. Wartości te są główną siłą kierującą naszym codziennym zachowaniem i decyzjami na wszystkich poziomach organizacji. Wartości Volvo są proste, a jednocześnie mają fundamentalne znaczenie. Są wyrazem naszych wspólnych przekonań w różnych krajach i jednostkach, i kształtują kulturę umożliwiającą maksymalne wykorzystanie pełnego potencjału naszej organizacji.

Współpraca z nami oznacza współpracę z niektórymi z najbardziej znanych marek na świecie. Pozwala także czerpać z reputacji zdobywanej przez nas od ponad wieku. Od nas wszystkich zależy uszanowanie tego dziedzictwa i zaangażowanie w budowę jeszcze pewniejszej przyszłości naszej firmy. Każde z naszych indywidualnych działań przyczynia się do definiowania naszej tożsamości jako firmy i tworzenia naszego wizerunku w oczach świata. Wartości naszej firmy pomagają nam na tej drodze. 

Obejrzyj powyższe filmy Group Talk, aby usłyszeć, jak nasi pracownicy dzielą się swoimi historiami związanymi z każdą wartością w formacie inspirowanym konferencją „TED Talk”.

Nasze wartości to:

Sukces klientów

 • W pełni rozumiemy istotę działalności biznesowej naszych klientów.
 • Słuchamy naszych klientów i rozmawiamy o ich potrzebach, ambicjach i wyzwaniach.
 • Koncentrujemy się na rozwiązaniach transportowych zapewniających sukcesy naszym klientom i tworzących wartość dla społeczeństwa.
 • Dotrzymujemy złożonych obietnic.

Zaufanie

 • Jesteśmy otwarci i szanujemy każdą osobę.
 • Ufamy, że inne zespoły dają z siebie wszystko i szanujemy podjęte decyzje.
 • Z łatwością nawiązujemy współpracę i osiągamy znakomite wyniki dzięki pracy zespołowej i otwartemu dialogowi.
 • Mamy siłę dzięki naszym wartościom i odwagę, by działać.

Pasja

 • Jesteśmy dumni z naszej pracy i przedsięwzięć, które podejmujemy.
 • Jesteśmy zaangażowani w realizację naszych celów i gotowi do podjęcia działań wykraczających poza oczekiwania.
 • Traktujemy różnorodność jako naszą siłę i dążymy do umożliwienia każdej osobie zaprezentowania jej najlepszych cech.
 • Przyznajemy się do błędów, naprawiamy je i czerpiemy z nich wiedzę.
 • Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, cieszymy się sukcesami i świętujemy je.

Zmiana

 • Jesteśmy ciekawi otaczającego nas świata.
 • Jesteśmy innowacyjni i znajdujemy inteligentne sposoby tworzenia nowych rozwiązań i prowadzenia biznesu.
 • Zmiana i transformacja są dla nas źródłem inspiracji i energii.
 • Mamy otwarte umysły i dzielimy się wiedzą.

Wyniki

 • Mamy silny instynkt przedsiębiorczości.
 • Mamy umiejętności, wiedzę i intuicję wskazującą właściwy sposób działania zgodnie z wartościami Volvo.
 • Oczekujemy wiele od siebie i innych, i nie wahamy się podjąć dodatkowego wysiłku, aby znakomicie zrealizować zadanie.
 • Patrzymy perspektywicznie i wiemy, kiedy porzucić pomysł, projekt lub plan.

Nasz Kodeks Postępowania

W centrum tego, co robimy

Dowiedz się więcej