Kodeks Postępowania i inne zasady

Related Articles

Nasz Kodeks Postępowania

W naszym Kodeksie Postępowania zostały określone oczekiwania związane z prowadzeniem działalności przez Grupę Volvo — etycznie i zgodnie z prawem. Takie prowadzenie działalności pozwala nam zdobyć zaufanie klientów, a także szerokiego społeczeństwa, co przekłada się na nasz sukces handlowy.

Inne polityki

Polityka Jakości

Jakość jest miarą wydajności ocenianą przez klientów. Celem Grupy Volvo jest uzyskanie wiodącej pozycji, jeśli chodzi o zadowolenie klientów, dzięki dostarczaniu pionierskich produktów i usług dla branży transportowej i infrastrukturalnej.

Polityka Jakości Format PDF Size 836 KB

Zasady dotyczące bezpieczeństwa

Celem Grupy Volvo jest dostarczanie klientom produktów spełniających najwyższe wymagania w obszarze bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa Format PDF Size 241 KB

Zasady dotyczące ochrony środowiska

Grupa Volvo ma być klasyfikowana jako lider w obszarze ochrony środowiska wśród najważniejszych na świecie producentów produktów, urządzeń i systemów z branży transportowej.

Zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt naszych pracowników mają dla nas priorytetowe znaczenie.

Zrównoważone zakupy 

Wymagania wobec naszych dostawców dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zastępuje stare KEP5 i KEP6.

Volvo Group Whistle

Wszelkie naruszenia naszego Kodeksu Postępowania należy zgłaszać przełożonym. Jeśli jest to niemożliwe lub niewystarczające, podejrzenie naruszenia może zostać skierowane do systemu zgłoszeniowego Grupy Volvo. Żadne działania odwetowe wobec osoby zgłaszającej niewłaściwe zachowania w dobrej wierze nie są tolerowane.

Dostęp do systemu zgłoszeniowego Grupy Volvo

Istotne linki