REACH

Rozporządzenie w sprawie chemikaliów w Unii Europejskiej (EU) - REACH ((Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006) ma znaczący wpływ na przemysł chemiczny i powiązane z nim gałęzie przemysłu na całym świecie, które produkują i/ lub importują  chemikalia, mieszaniny i wyroby do Unii Europejskiej.

Volvo Group aktywnie pracuje nad przestrzeganiem wymagań REACH i stosuje jednolite podejście, zgodnie z którym każdy obszar/ marka Volvo Group ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań REACH.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:  support.reachinformation@volvo.com