Świat i nasza branża

Megatrendy

Świat się zmienia. Jako globalny dostawca rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych dążymy do poznania czynników kształtujących świat, aby tworzyć dobrobyt dziś i w przyszłości.

Urbanizacja

W 2030 roku liczba ludności na świecie osiągnie 8,6 miliarda, a 70% z nas będzie mieszkać w miastach. Będziemy potrzebować nowej infrastruktury, a wraz z nią wydajnych środków transportu ludzi, towarów i odpadów. Transport przyszłości to transport miejski.

Optymalizacja przepływu towarów

Gospodarka odpadami w następnej dekadzie

Przemieszczanie się ludzi

Budowanie nowego miasta

Przyszłość naszych miast

Historie dotyczące mobilności i transportu w mieście

Bezpieczeństwo ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla transportu miejskiego

Cyfrowa transformacja

Świat jutra będzie oparty na danych i kierowany przez sztuczną inteligencję. Zwycięzcy będą korzystać z technologii cyfrowych, aby zapewnić bezproblemową obsługę dostosowaną do potrzeb klienta – niezależnie od tego, czy chodzi o B2C, czy B2B. Mając ponad 1 milion pojazdów z łącznością, Grupa Volvo jest dobrze przygotowana do cyfrowej transformacji.

Proste wyjaśnienie cyfrowej transformacji: Cyfryzacja jest przekształcaniem informacji w postaci fizycznej lub analogowej na postać cyfrową. 
Cyfryzacja odnosi się do technologii cyfrowych zmieniających sposób interakcji ludzi i procesów. Transformacja cyfrowa obejmuje sposoby kontaktowania się i komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, pracownikami i klientami. Transformacja cyfrowa powoduje zmianę lub powstawanie nowych modeli biznesowych i sposobów pracy, co rodzi nowe możliwości tworzenia wartości i uzyskiwania przychodów.

Transformacja cyfrowa i łączność w praktyce

 

Powstaje nowy obszar konkurencji: właściciele platform i integratorzy będą mieć kluczowe znaczenie dla branży logistycznej. Wiodące firmy zapewnią swoim klientom wartość na zupełnie nowym poziomie, organizując ekosystemy partnerów. W tym przykładzie Grupa Volvo pomaga stworzyć system systemów.

Kompleksowe rozwiązania: łączność i cyfryzacja umożliwiają optymalizację całych procesów, co przyczynia się do przejścia od standardowych produktów do rozwiązań kompleksowych, dostosowanych do konkretnych branż. Ten przykład pokazuje rozwiązanie autonomiczne.

Historie transformacji cyfrowej

Globalizacja i geopolityka

Światowa populacja rośnie, ale świat się zmniejsza. Od dziesięcioleci ludzie, towary i pomysły coraz intensywniej przepływają między krajami, a podróże i cyfryzacja przyspieszają ten proces. Czy ten globalizacyjny trend utrzyma się, cofnie czy zmieni postać? Jako firma globalna wierzymy, że ludzie i pomysły mogą przyczyniać się do dobrobytu tak samo jak nasze produkty i usługi.

Na całym świecie brakuje kierowców i mechaników pojazdów użytkowych. Aby nasze rozwiązania działały, potrzebne są osoby kierujące naszymi samochodami ciężarowymi, autobusami i maszynami budowlanymi oraz zapewniające ich obsługę techniczną. Aby zapewnić naszym klientom i branży lokalną dostępność wykwalifikowanych pracowników, Grupa Volvo inwestuje na wiele sposobów w rozwój społeczności, w których działamy.

Obejrzyj przykład projektu Volvo Trucks mającego na celu szkolenie kobiet chcących zostać zawodowymi kierowcami samochodów ciężarowych.

Nasza firma, mająca ponad 50 000 dostawców na całym świecie i ponad milion osób pracujących przy dostawach dla Grupy Volvo, jest naprawdę globalna.
Uważnie obserwujemy sytuację w zakresie światowego handlu. Niepewność geopolityczna wpływa na zasady i przepisy dotyczące handlu i transportu i może oddziaływać zarówno na popyt, jak i podaż w naszej branży. Nieustannie pracujemy nad utrzymaniem i poprawą skuteczności, bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu wartości: globalnie, regionalnie i lokalnie.

Zrównoważony rozwój

Całościowa perspektywa

Zrównoważony rozwój jest nadrzędnym wyzwaniem naszych czasów. Uproszczona wersja modelu Donut Economics Kate Raworth umożliwia wizualizację sposobu osiągnięcia wzrostu gospodarczego i społecznego bez niszczenia ekosystemu planety. W naszym przypadku jest to odzwierciedlenie misji tworzenia dobrobytu. Oznacza to konieczność zastanowienia się nad wpływem naszej działalności na ludzi, środowisko i wykorzystanie zasobów naturalnych.

Istnieją dwie granice: wewnętrzna granica społeczna i zewnętrzna granica ekologiczna, którym odpowiadają fundamenty społeczne i nadbudowa ekologiczna. Pomiędzy nimi istnieje obszar reprezentujący bezpieczną dla środowiska i społecznie sprawiedliwą przestrzeń, w której ludzie mogą prosperować. W tym obszarze następuje zrównoważony rozwój gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, na który oddziałuje kilka czynników.

Przedstawiamy i opisujemy, jak postrzegamy i równoważymy wpływ na klimat, zasoby i ludzi w ramach zrównoważonego rozwoju i zgodnie z naszą strategią.