Strategia Grupy Volvo

Każda firma istnieje z jakiegoś powodu — ma cel. Nasze rozwiązania globalnych problemów są podyktowane naszą misją tworzenia dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym oraz wizją bycia dostawcą najbardziej poszukiwanych i skutecznych rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych na świecie. Stale rozwijamy nasze produkty i usługi, aby tworzyć wartość dla klientów, wspierać zrównoważony rozwój społeczeństwa oraz pomagać ludziom osiągnąć dobrobyt i bezpieczeństwo.

Tworzenie wartości dla klienta i wytyczanie kierunku na przyszłość

Naszą ambicją jest, aby zajmować wiodącą pozycję jeśli chodzi o zadowolenie klientów w odniesieniu do wszystkich marek w ich segmentach rynku; być najwyżej cenionym pracodawcą w branży i być liderem w branży pod względem rentowności. Wartości Grupy – Sukces klientów, Zaufanie, Pasja, Zmiana i Wyniki – są naszym przewodnikiem w codziennych działaniach i leżą u podstaw decyzji podejmowanych na wszystkich szczeblach organizacji. Nasz Kodeks Postępowania określa, w jaki sposób prowadzimy działalność w Grupie Volvo – etycznie i zgodnie z prawem.

Podstawą naszej strategii jest tworzenie wartości poprzez umożliwianie naszym klientom prowadzenia rentownej działalności. Istnieje wiele możliwości wykorzystania szans i sprostania wyzwaniom, a naszych siedem priorytetów strategicznych obejmuje obszary obiecujące znaczne korzyści zarówno klientom, jak i Grupie Volvo.