Zespół ds. badań nad wypadkami

Nasza wizja to zero wypadków z udziałem produktów Volvo Group. Nasz zespół ds. badań nad wypadkami pomaga nam w pracy nad realizacją tej wizji. Analizuje podstawowe przyczyny wypadków, surowe dane, zachowania ludzkie i rzeczywiste scenariusze, aby pomóc w opracowaniu rozwiązań oraz szerzyć świadomość na temat bezpieczeństwa. Zespół składa się z grupy operacyjnej, grupy zajmującej się statystykami w obszarze bezpieczeństwa drogowego oraz grupy rozwijającej nowe metody oceny przyszłych i obecnych środków bezpieczeństwa. Przedstawiciele zespołu odwiedzają miejsca wypadków, zbierają i analizują różne zestawy danych i opracowują nowe pomysły w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Zależy im na tym, aby drogi były bezpieczniejsze.

 

Przyczyny wypadków

Wypadek drogowy to sekwencja zdarzeń składająca się zwykle z trzech kluczowych czynników: kierowcy, pojazdu i środowiska. Czynnik związany z kierowcą występuje na przykład wtedy, gdy kierowca nie obserwuje uważnie drogi. Czynnik związany z pojazdem to na przykład martwy punkt. Natomiast czynnik związany ze środowiskiem może zawierać wszystko, począwszy od pogody po układ drogi. To te trzy czynniki zespół bierze pod uwagę w pracy nad zwiększaniem bezpieczeństwa na drodze.

Jak badamy wypadki

Przeprowadzamy dochodzenie na miejscu wypadku - to kluczowy aspekt naszej pracy. Prowadzimy  także wewnętrzne projekty badawcze oraz podejmujemy współpracę z zewnętrznymi partnerami. Ponadto, analizujemy zewnętrzne statystyki i raporty. Zbiorowe ustalenia pomagają nam spojrzeć z nowej perspektywy na przyczyny i skutki wypadków drogowych.

Częstotliwość i skala wypadków

To fakt, że śmiertelne wypadki zdarzają się rzadziej niż niewielkie wypadki i konflikty drogowe. Jednak, aby zrozumieć dlaczego w ogóle mają miejsce, niezbędne jest aktywne zbadanie całego spektrum wypadku ze wszystkimi jego uczestnikami. Takie podejście pomoże nam w opracowaniu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa wspierających kierowców, co z kolei wpłynie na zmniejszenie liczby śmiertelnych i poważnych wypadków.

Co osiągamy dzięki tej pracy

Bezpośrednim efektem prowadzonych badań są liczne usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w naszych produktach oraz podnoszenie świadomości na ten temat. Aby zapewnić nieustanny postęp w realizacji Wizji Volvo Group związanej z Bezpieczeństwem, wyznaczyliśmy naszemu zespołowi następujące zadania:

  • Wskazanie w naszych produktach obszarów do doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa drogowego
  • Dostarczanie wiedzy, spostrzeżeń i wyników badań
  • Zapewnienie powiązania pomiędzy badaniami, zaawansowaną inżynierią i rozwojem produktu
  •  

Pobierz dokumenty na temat bezpieczeństwa drogowego

80 years of safety Format PDF Size 1 MB