Wizja bezpieczeństwa Volvo – zero wypadków

Żadnych wypadków z udziałem produktów Grupy Volvo

Wizja bezpieczeństwa Grupy Volvo wyznacza wyraźny kierunek wszystkich naszych działań związanych z bezpieczeństwem. Prowadzi nas idea „Zero”. To sposób myślenia i podejście do wszystkich naszych działań. Wynika z faktu, że każdy wypadek ma konsekwencje, i z przekonania, że wypadkom można zapobiec.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasze produkty nie działają w izolacji, a wiele wypadków jest wynikiem złożonego łańcucha zdarzeń, na które nie mamy wpływu, ale nie zmienia to naszego zaangażowania. Wierzymy, że dopóki zdarzają się wypadki, możemy coś zmienić.

Wizja bezpieczeństwa opiera się na przekonaniu, że bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga systematycznej pracy wielu interesariuszy. Dlatego otwieramy się na współpracę z innymi w dziedzinach, które są ważne dla bezpieczeństwa, ale pozostają poza naszą bezpośrednią kontrolą.

Dopóki będą miały miejsce wypadki, Volvo będzie zawsze dążyć do ich wyeliminowania, stosując wysokiej jakości, innowacyjne produkty, które zmniejszają częstotliwość negatywnych zdarzeń i ich skutki.

Zero wypadków – wizja, którą realizujemy w pracy

Grupa Volvo ma wizję zera wypadków z udziałem swoich produktów. Intensywnie opracowujemy inteligentne rozwiązania, które nie tylko łagodzą skutki wypadków, ale także pozwalają ich całkowicie uniknąć.

Dążenie do zera wypadków oznacza także systematyczne wdrażanie odpowiedniej kultury, dlatego ściśle współpracujemy z innymi podmiotami. Im szybciej będziemy osiągać postępy, tym szybciej zapewnimy bezpieczny system wszystkim użytkownikom dróg. Razem wprowadzamy środki bezpieczeństwa, które zmieniają rzeczywistość.

Peter Kronberg, dyrektor ds. bezpieczeństwa mówi o programie „Zero wypadków”

„Grupa Volvo jest jednym z największych dostawców komercyjnych rozwiązań transportowych na świecie, a nasze produkty są obecne wszędzie – na drogach, w terenie, w miastach i na morzu. Nasza praca nad zapewnieniem bezpieczeństwa zawsze zaczyna się od poznania rzeczywistych warunków, w jakich działają nasze pojazdy i maszyny, oraz od dogłębnego zrozumienia przyczyn i skutków wypadków z udziałem naszych produktów.

Przez lata nasz zespół badawczy zgromadził ogromną wiedzę na temat przyczyn, okoliczności i rodzajów wypadków. Ta wiedza bezpośrednio wpływa na rozwój nowych produktów i usług. Nasze podejście oparte na faktach gwarantuje, że mamy właściwe priorytety i podejmujemy działania przynoszące rzeczywiste korzyści w zakresie bezpieczeństwa. 

Stoimy przed zadaniami stanowiącymi połączenie wyzwań znanych w przeszłości i nowych, wynikających ze zmieniającego się systemu transportu, zmian technologicznych takich, jak elektromobilność i automatyzacja oraz z szybkiego rozwoju motoryzacji i urbanizacji.

Postęp będzie wymagał globalnego poparcia dla dalszego wdrażania podstawowych środków bezpieczeństwa, a także innowacji, która pozwoli w pełni wykorzystać zalety nowoczesnych technologii bezpieczeństwa.

Nasza podstawowa filozofia mówi, że wypadkom można zapobiegać. Wierzymy w słuszność przyjętego przez nas stanowiska. To Wizja Bezpieczeństwa Grupy Volvo. Jednocześnie mamy świadomość, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Dlatego ważna jest współpraca z innymi przedstawicielami i promowanie koncepcji zera wypadków.

W krajach o wysokim dochodzie postęp w dużej mierze zależy od ciągłego rozwoju zaawansowanych czujników i technologii oraz od gotowości decydentów i sektora prywatnego do dokonywania odważnych zmian w tradycyjnym sposobie pracy.

W krajach o niskim i średnim dochodzie istnieje niewiele dróg na skróty. Jeśli jednak kluczowi interesariusze będą współpracować w tej kwestii, możliwe jest opracowanie bardziej dostępnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Ważne jest również promowanie wdrażania sprawdzonych przepisów dotyczących pojazdów i przepisów ruchu drogowego.

Zmienia się zarówno technologiczny jak i polityczny model świata. Możliwości oferowane przez automatyzację, elektromobilność i łączność oraz cyfryzację systemu transportowego są ogromne. Istotnego znaczenia nabrał zrównoważony rozwój i widać to niemal we wszystkich obszarach.

Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań transportowych i będziemy motorem zmian, a nasza wizja bezpieczeństwa jest niezachwiana”.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Grupie Volvo