Finanse i kontrola

Obszar stanowisk Finanse i kontrola obejmuje działania przyczyniające się do rozwijania strategii Grupy Volvo i odgrywa ważną rolę w stymulowaniu i wspieraniu finansowej efektywności biznesu, zarządzaniu ryzykiem i tworzeniu wartości. Obszar Finanse i kontrola nieustannie poprawia jakość, wydajność i efektywność związaną z procesami finansowymi i odpowiada za zgodność z przepisami finansowymi i podatkowymi. Zadaniem obszaru Finanse i kontrola jest także zapewnienie efektywnego zarządzania naszymi oprocentowanymi aktywami i pasywami poprzez efektywne finansowanie naszej działalności i zarządzanie płynnością. Obszar Finanse i kontrola współpracuje z całą Grupą Volvo i jest osadzony na każdym poziomie hierarchii organizacyjnej.

Pracownicy w obszarze finanse i kontrola

Razem z nami wprawiaj świat w ruch

Stanowiska w obszarze Finanse i kontrola

Wyobraź sobie, że pracujesz z najinteligentniejszymi i najbardziej kreatywnymi umysłami w branży transportu i infrastruktury, opracowując najnowocześniejsze technologie i zrównoważone rozwiązania transportowe, które zmienią przyszłość społeczeństwa.    

Wiadomości z całego świata