Twórz wraz z nami dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym.

Grupa Volvo — programy dla absolwentów

Zbliżająca się rewolucja technologiczna sprawia, że praca w branży w transportu i rozwiązań infrastrukturalnych jest fascynująca jak nigdy wcześniej. W efekcie działalność związana transportem w ogóle, a w Grupie Volvo w szczególności jest znakomitym punktem rozpoczęcia kariery przez młode talenty.

Fascynuje Cię inżynieria, finanse, IT, a może logistyka? Nasze trzy globalne programy dla absolwentów umożliwią Ci realizację potrzeb i doskonalenie umiejętności.

Twoje ambicje związane z rozwojem osobistym i zawodowym przyczyniają się do budowania pomyślności naszej organizacji. A ponieważ jesteśmy organizacją globalną, oferujemy Ci możliwości rozwoju kariery na całym świecie

Przejrzyj także oferty pracy w Grupie Volvo i ustaw przypomnienie dotyczące Twojego programu dla absolwentów. Możesz także subskrybować Student Pool, aby otrzymywać od nas informacje i powiadomienia o przyszłych stanowiskach dla absolwentów.

Który z globalnych programów dla absolwentów odpowiada Ci najbardziej?

Z czym wiąże się uczestnictwo w programach Grupy Volvo dla absolwentów?

Proces aplikacji i rekrutacji do programu Volvo dla absolwentów

1. Wstępna kwalifikacja

Stosujemy proces rekrutacji zgodny z metodologią agile, co oznacza, że będziemy się kontaktować z kandydatami przez cały okres publikacji oferty.

2. Pierwszy wybór

Osoby wybrane do następnego etapu zostaną zaproszone na rozmowę online.

3. Osobista rozmowa

Z wieloma kandydatami będzie rozmawiać menedżer zatrudniający i przedstawiciel działu HR.

4. Ocena

Ostatecznie wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę dotyczącą kompetencji, wypełnią kwestionariusz dotyczący osobowości oraz testy sprawdzające umiejętności.

5. Oferta

Wybrany kandydat otrzyma propozycję stałego zatrudnienia i rozpocznie pracę po wakacjach. Pierwszy wspólny tydzień pracy odbędzie się w Szwecji.

Najlepsze wskazówki do rozpoczęcia kariery

 

Od Martina, menedżera programu Grupy Volvo dla absolwentów

 

Od Judith, byłej menedżerki programu Grupy Volvo dla absolwentów „Inżynieria”

 

Od Dmitriego, menedżera programu Grupy Volvo dla absolwentów „Produkcja”

Programy Grupy Volvo dla absolwentów – często zadawane pytania

Konkretna baza i rola, jaką będziesz pełnić, jest określona w ogłoszeniu o pracę, na które złożono aplikację.

Absolwenci mają ostatnie słowo na temat tego, w jakiego rodzaju zadaniach, projektach czy rotacji stanowisk będą uczestniczyć. Chcemy, aby nasi absolwenci zabierali głos i wskazywali, gdzie widzą swój rozwój; jednocześnie zachęcamy do dyskusji między absolwentami a ich menedżerem. Zadaniem menedżerów jest wspieranie rozwoju naszych absolwentów w rozwoju w wybranych przez nich dziedzinach wiedzy i będą proponować zadania, rotacje stanowisk lub projekty, które przyniosą korzyści każdemu z nich.

Będziesz mieć wspólne tygodnie podzielone na różne moduły realizowane w ciągu roku. Będziesz także realizować ze swoim menedżerem indywidualny plan roczny, w którym mogą się znaleźć wizyty badawcze, rotacja stanowisk/doświadczeń, projekty lokalne i globalne, stosowanie metody cienia (shadowing) w odniesieniu do wykonywanej pracy, podróże służbowe do innych placówek i krajów.

Te tygodnie są bardzo bogate i zapadające w pamięć. Twojemu rozwojowi będą służyć działania związane z rozwojem osobistym, budowanie sieci i zespołu, analizy dotyczące przedsiębiorstwa i klientów, dyskusje na temat kultury, świadomości globalnej i korporacyjnej odpowiedzialności społecznej oraz sesje poświęcone innowacjom i nowym technologiom.

W ciągu roku będziesz pracować nad globalnymi projektami wraz z innymi absolwentami i będziesz mieć możliwość spotkań w społeczności absolwentów – w zakładzie, po pracy i podczas kolacji. Po zakończeniu programu dla absolwentów będziesz pełnić funkcję ambasadora absolwentów podczas sesji z prezentacjami dla aktualnych absolwentów w Twoim zakładzie, a także funkcję opiekuna absolwentów.

Międzynarodowe możliwości różnią się zależnie od programu dla absolwentów, w którym uczestniczysz. Mogą obejmować zagraniczne zadania, międzynarodowe projekty, a także wizyty zagraniczne. Grupa Volvo jest firmą globalną, więc będziesz mieć szansę współpracowania z wieloma osobami na całym świecie.

Ilość podróży zależy od programu dla absolwentów – inżynieria, IT lub produkcja – oraz od Twojej roli. Podróże w okresie trwania programu mogą być krajowe lub zagraniczne i mogą trwać od kilku dni lub tygodnia do kilku miesięcy. 

W okresie programu lub zaraz po nim będziesz współpracować z wyznaczonym menedżerem i mentorem. Cenne wsparcie uzyskasz także od współpracowników, innych absolwentów, ubiegłorocznego absolwenta, który będzie Twoim opiekunem oraz od menedżera programu dla absolwentów.

Z całą pewnością! Ponieważ jest to długoterminowa relacja, absolwenci są zatrudniani na umowę o pracę od pierwszego dnia.

Po zakończeniu programu będziesz pracować w dziale, w którym Cię zatrudniono. Jeśli zechcesz zmienić dział lub stanowisko, będzie to wymagało omówienia z Twoim menedżerem. Jesteśmy firmą o niezliczonych globalnych możliwościach. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i wspieramy mobilność wewnętrzną. Corocznie pojawia się szereg ofert pracy dostępnych dla pracowników, więc można rozwijać karierę.

Nasze wymagania w zakresie wykształcenia są określone w każdej ofercie zatrudnienia. Jeśli chodzi o osobowość, szukamy osób ciekawych świata, o otwartych umysłach, zmotywowanych i zaangażowanych, aby tworzyć następne pokolenie Grupy Volvo. Nie szukamy osób, które będą jedynie spełniać wymagania danego stanowiska, przeciwnie – cenimy indywidualność. Jeśli uważasz, że będziesz z pasją kształtować wraz z nami społeczeństwo przyszłości, możemy do siebie pasować!

Traktujemy program dla absolwentów jako możliwość rozpoczęcia kariery przez młodych ludzi. Nie stosujemy limitu wieku, ale okres wcześniejszej pracy zawodowej może wynosić najwyżej 2 lata. Na podstawie wieku uczestników poprzednich edycji można stwierdzić, że w programie dla absolwentów biorą udział osoby w wieku 22–32 lat.

Tak, możesz aplikować na wszystkie stanowiska oferowane w programach dla absolwentów (Inżynieria, Produkcja i IT), a także na dowolne inne oferowane stanowisko, jeśli uważasz, że jest dla Ciebie odpowiednie.

Zapraszamy studentów z tytułem licencjata, ale preferowany jest tytuł magistra. 

Tak. Jesteśmy firmą globalną i naszym oficjalnym językiem jest angielski.

NieProgram Grupy Volvo dla absolwentów wiąże się z zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu. Aplikujesz na stanowisko, które będziesz zajmować od pierwszego dnia. Jesteś uczestnikiem programu dla absolwentów i pełnoprawnym pracownikiem Grupy Volvo.

Po zakończeniu programu dla absolwentów pytamy uczestników, co spodobało się im w programie najbardziej. Odpowiadają:

  • Prawdziwa praca z atrakcyjnym wynagrodzeniem i dodatkami.
  • Praca nad rzeczywistymi wyzwaniami biznesowymi i najnowocześniejszymi technologiami.
  • Szkolenia, rotacja stanowisk i mentoring pozwalający rozwijać techniczne i miękkie umiejętności.
  • Poczucie bycia słuchanym, darzonym zaufaniem i docenianym przez kolegów-pasjonatów.
  • Możliwość zwiedzania świata i współpracy z przedstawicielami 130 narodowości.
  • Możliwość zapoznania się z wieloma rolami, organizacjami i kulturami, aby dynamicznie rozpocząć karierę zawodową.
  • Fantastyczna sieć kontaktów przygotowująca mnie na przyszłe wyzwania.
  • Szansa uczestnictwa w projektach, które przynoszą rzeczywiste korzyści społeczeństwu.
  • Niezliczone możliwości bycia tym, kim chce się być.
  • Mnóstwo radości i możliwość znalezienia przyjaciół na całe życie.