Fascynacja ludźmi jest naszym kluczem do sukcesu

Kultura pracy Volvo

Dzięki naszym pracownikom nasza silna kultura organizacyjna jest zakorzeniona w niemal stuletniej historii. To właśnie nas wyróżnia. Jak to jest pracować w Grupie Volvo? Ludzie są pasjonatami. Są gotowi na ciężką pracę, aby zapewnić zwycięstwo klientom, a w efekcie zmienić społeczeństwo – naprawdę.

Nasze zaangażowanie w kształtowanie świata, w jakim chcemy żyć, wymaga więcej niż ducha innowacyjności i postępowego myślenia – jesteśmy także zmotywowani do rozwoju i mamy przekonanie i odwagę do działania. Głos każdej osoby jest słyszalny, a nasze pomysły mają znaczenie. Każdy dzień w Volvo przebiega w atmosferze wsparcia i szacunku dla każdej osoby. Rozwijamy się w pracy zespołowej, otwartym dialogu i nauce w dynamicznym otoczeniu. Czerpiemy energię z naszego otwartego i zróżnicowanego środowiska, w którym każdy może być naprawdę sobą.

Wszystko to decyduje o tym, kim jesteśmy, o zaangażowaniu pracowników, i wyjaśnia, dlaczego ludzie chcą z nami współpracować. To właśnie tworzy mocną podstawę naszych produktów pozwalającą im wyprzedzać konkurencję.

Wartości kultury Volvo

Jako firma mamy duże ambicje oparte na kulturze osiągania znakomitych wyników. Naszą kulturę charakteryzuje zestaw pięciu starannie wybranych wartości. Stanowią one przewodnik w codziennych zachowaniach. Kształtują sposób, w jaki odnosimy się do siebie, do naszych klientów i społeczeństwa jako całości. Są podstawą naszych decyzji na wszystkich poziomach organizacji.

Nasze wartości wyrażają nasze wspólne przekonania we wszystkich regionach i jednostkach oraz tworzą podwaliny kultury wysokiej wydajności, której źródłem jest zaangażowanie pracowników. Nasze wartości to:

  • Sukces klientówwspółtworzymy sukces naszych klientów
  • Zaufaniedarzymy się wzajemnym zaufaniem
  • Pasjapodchodzimy z pasją do tego, co robimy
  • Zmianazmieniamy się, by pozostawać liderem
  • Wynikiosiągamy rentowność, by móc kształtować naszą przyszłość

Przeczytaj więcej o naszych wartościach

Dzięki swojej kulturze Grupa Volvo jest wśród 20 najlepszych miejsc pracy na świecie

W roku 2020 Grupa Volvo otrzymała jedno z 25 wyróżnień przyznawanych najlepszym miejscom pracy na świecie przez Instytut Great Place to Work® i magazyn Fortune. Jej zwycięska kultura rozwija się dzięki budowaniu silnych więzi i konstruktywnej pracy.

Martin Lundstedt, prezes i dyrektor naczelny Grupy Volvo, mówi: „Ta firma ma niezwykłą siłę dzięki wszystkim naszym wspaniałym współpracownikom. Ludziom, którzy są gotowi brać odpowiedzialność nie tylko za swoją pracę, ale także za całokształt sytuacji”.

Przeczytaj całą historię.

Zwinne sposoby pracy

W naszym zmieniającym się świecie uczenie się i przekształcanie są tym, co pozwala pozostawać w głównym nurcie wydarzeń. Innowacje wyrastają z chęci wprowadzania zmian. W Grupie Volvo interesujemy się otaczającą rzeczywistością i jesteśmy ciekawi świata. Szukamy rozwiązań korzystnych dla działalności klientów i dla naszego przedsiębiorstwa. Badamy najlepsze rozwiązania powstające u naszych współpracowników i poza firmą. Otwartość umysłu i udostępnianie wiedzy jest elementem naszej kultury pracy. Przekształcamy się, obserwując nasze codzienne działania, i dostrzegamy możliwości zrobienia czegoś inteligentniej.

Praca w Grupie Volvo oznacza także dołączenie do najinteligentniejszych umysłów w branży. Współpracujemy w ramach zespołów, pomiędzy zespołami i w sieciach w otwarty i przejrzysty sposób. Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, startupami, dostawcami, wyższymi uczelniami i władzami, aby zwiększać szybkość działania i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów. Obejrzy historię CampX, jednego z naszych obszarów innowacji, gdzie rodzą się nasze zwinne sposoby pracy.

Rzeczywiste słuchanie głosu każdej osoby​

Zaangażowanie pracowników jest siłą napędową, dzięki której organizacje osiągają wysokie wyniki. Właśnie dlatego otwarty dialog, przekazywanie informacji zwrotnych i przejrzysta komunikacja są podstawami naszej kultury korporacyjnej. Jako że pracujemy w dynamicznym i zmieniającym się środowisku, roczne oceny pracy i rozbudowane procesy HR stały się nieprzydatne. Dążymy do zapewnienia krótkich i częstych kontaktów pomiędzy pracownikami i menedżerami, będących okazją do dzielenia się opiniami i oceniania wyników pracy. Mamy na uwadze, że to przede wszystkim sam pracownik powinien kierować przebiegiem swojej kariery zawodowej. 

Menedżerowie są ponadto wyposażeni w narzędzie – krótkie ankiety typu „pulse check” – do gromadzenia informacji zwrotnych od swoich zespołów w dowolnym momencie. Rozmawiamy o naszych celach, dostrzegamy i rozwiązujemy problemy, święcimy sukcesy i uczymy się na własnych błędach. Bezpośredni i otwarty dialog pozwala naszym zespołom niwelować dzielące nas granice. Darzymy się wzajemnym zaufaniem i wierzymy, że inne zespoły angażują się w pełni w swoją pracę. 

Na poziomie firmy przeprowadzamy corocznie ankietę obejmującą wszystkich pracowników, aby uzyskać informacje zwrotne od całej organizacji i wdrażać plany ulepszeń.

Kultura Grupy Volvo w działaniu – historie z organizacji

Dowiedz się więcej