Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate to integralna część Grupy Volvo, zajmująca się strategicznie i operacyjnie mieniem i zasobami nieruchomości Grupy — od zakupu po zbycie. W naszej organizacji mamy około 350 pracowników obsługujących Grupę Volvo w 35 krajach i około 60 siedzibach.

Naszym zadaniem jest optymalizacja wykorzystania i wartości budynków posiadanych i dzierżawionych przez Grupę Volvo. Działamy jako centrum wiedzy specjalistycznej, co przekłada się na efekt skali w zakresie umiejętności. We wszystkim, co robimy, kierujemy się wartościami Grupy Volvo — na przykład tworząc atrakcyjne miejsce pracy dla pracowników Grupy na całym świecie.

W Göteborgu Volvo Group Real Estate kieruje projektem Campus Lundby, tworząc unikalne centrum rozwoju rozwiązań transportowych i tym samym aktywnie uczestnicząc w rozwoju miasta Göteborga.

Praca w Volvo Group Real Estate