Dołącz do nas, aby tworzyć przyszłość transportu

Laboratoria innowacyjności

Rozpoczynający się proces zmian modelu transportu nada ostatecznie nowy kształt naszym miastom i społecznościom. Przyglądamy się trzem wyraźnym tendencjom: automatycznej jeździe, elektryfikacji i łączności sieciowej. Każda z tych technologii oddzielnie ma wystarczający potencjał, aby wpłynąć na mobilność towarów i ludzi, a ich połączenie doprowadzi do zasadniczej zmiany w transporcie.

Liczba umiejętności, które musimy opanować, rośnie, a przyszłe rozwiązania transportowe będą wymagać większej współpracy z podmiotami zarówno z branży motoryzacyjnej, jak i spoza niej. Zarządzanie szybkim rozwojem wymaga także silnej kultury przedsiębiorczości.

Dlatego Grupa Volvo wdrożyła nowe sposoby pracy obejmujące między innymi nowe partnerstwa i różne laboratoria innowacji.

Zapraszamy Was do wspólnej pracy nad przyszłymi rozwiązaniami transportowymi oraz do poznawania naszych inicjatyw i kontaktowania się z nami, jeśli któraś z nich okaże się szczególnie odpowiednia w kontekście Waszych koncepcji.

 

Nasze inicjatywy

CampX by Volvo Group

Stworzenie CampX by Volvo Group pozwoli nam pokierować transformacją w stronę nowych, przełomowych modeli biznesowych i technologii, z naciskiem na automatyzację, elektromobilność i łączność Działalność pierwszego CampX została zainaugurowana w Göteborgu. Eksperci Volvo Group współpracują w atmosferze przedsiębiorczości z partnerami zewnętrznymi nad rozwiązaniami transportowymi przyszłości.

 

CampX by Volvo Group

iLabX by Volvo Financial Services

iLabX by Volvo Financial Services to trwający dziesięć tygodni program prowadzony wraz z firmą L Marks specjalizującą się we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Program oferuje wybranym startupom możliwość realizacji i testowania pomysłów oraz technologii przy udziale czołowych ekspertów Volvo Financial Services z branży transportu komercyjnego i finansów.

iLabX by Volvo Financial Services

Nasze inicjatywy

Connected Solutions Innovation Lab

Organizacja Connected Solutions w Grupie Volvo koncentruje się na łączności, opracowywaniu oprogramowania i projektowaniu nowych usług.

Zespoły laboratoriów innowacyjności w organizacji Connected Solutions analizują zgromadzone dane telemetryczne i korzystają z uzyskanych wyników, aby wspólnie z obszarami biznesowymi Grupy Volvo opracowywać i projektować przyszłe usługi. Zespoły ściśle współpracują z użytkownikami w ramach przebiegów (sprint) poświęconych zwinnym projektom, stosując metody szybkiego prototypowania i design thinking.

Connected Solutions Innovation Lab 

MobilityXlab

MobilityXlab to partnerstwo strategiczne łączące sześciu głównych globalnych graczy: Volvo Group, Volvo Cars, Ericsson, Zenuity, Veoneer i CEVT. MobilityXlab oferuje startupom możliwość przyspieszenia rozwoju dzięki współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorstwami z tej listy.

Mobility X-lab