Volvo i Skanska dzielą się wiedzą i doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa pracy

9 września 2014 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli firm Volvo i Skanska mające na celu wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy odwiedzili fabrykę Volvo oraz budowę Skanska, by zainspirować się najlepszymi praktykami BHP. Spotkanie było połączone z praktycznymi warsztatami „Łowienia ryzyka”.

Bezpieczeństwo to, obok jakości i troski o środowisko naturalne, kluczowa wartość dla Skanska i Volvo - firm, które łączą skandynawskie korzenie i podobna kultura pracy. Na bazie swojej historii i długoletniej obecności na polskim rynku oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem bezpiecznych standardów pracy firmy zorganizowały spotkanie, które stało się okazją do wymiany dobrych praktyk, sprawdzonych rozwiązań i uwag dotyczących tworzenia bezpiecznych warunków pracy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kierownictwa Skanska i Volvo – liderzy, którzy swoim stosunkiem do BHP chcą dawać dobry przykład pracownikom i otoczeniu biznesowemu, w myśl funkcjonującej w obu firmach zasady „Wszystko zaczyna się ode mnie”.

 – Skanska, podobnie jak i Volvo, zależy na wyeliminowaniu wypadków i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą – tłumaczy Krzysztof Andrulewicz, Prezes Skanska S.A. - Przyjęliśmy zasadę totalnej transparentności w zakresie BHP, wymieniamy się doświadczeniami i współpracujemy z partnerami biznesowymi. Volvo to nasz sprawdzony klient, któremu tak samo jak nam zależy na stałym podnoszeniu bezpieczeństwa pracy i budowaniu świadomości wagi tej kwestii. Możemy się od siebie wiele nauczyć, gdyż świeże spojrzenie kogoś z branży innej niż budowlana pozwala dostrzec elementy, które wymagają dopracowania, zmiany lub zastąpienia stosowanych rozwiązań bardziej efektywnymi. 
  
– Spotkały się dwie firmy o różnym profilu działalności, ale stojące przed  podobnymi  wyzwaniami  w zakresie bezpieczeństwa – zaznacza Tommy Bengtsson, Dyrektor Generalny Volvo CE. - Bardziej od wprowadzania zmian w strukturach potrzebna jest praca z ludźmi w tworzeniu kultury bezpieczeństwa. Liderzy na każdym poziomie struktury firmy powinni dawać dobry przykład w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania odwiedzili halę produkcji autobusów i koparkoładowarek Volvo, zorganizowaną zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Ich zadaniem było szukanie obszarów do poprawy w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa, m.in. organizacji stanowiska pracy, składowania materiałów, pól odkładczych, produktów, maszyn, urządzeń, systemów bezpieczeństwa i ppoż. oraz punktów pierwszej pomocy.
Podobne wyzwanie postawiono przed nimi w związku z wizytą na budowie Kampusu, który Skanska realizuje dla Volvo. To zielony projekt, certyfikowany na poziomie LEED GOLD, który powstaje z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zastosowaniem wielu rozwiązań w zakresie BHP, jak np. system barier ochronnych Secumax, taśmowe tracone punkty kotwiące czy kontrola dostępu pracowników na budowę.

Na warsztatach „Łowienie ryzyka” przedyskutowano wszystkie spostrzeżenia oraz wymieniono się najważniejszymi rozwiązaniami związanymi z polityką obu firm w zakresie zapobiegania wypadkom i zagrożeniom w miejscu pracy. Okazało się, że zarówno firma motoryzacyjna, jak i budowlana mierzy się z wieloma wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa pracy, a rozwiązania które stosuje, aby zapobiegać wypadkom mogą być wykorzystywane niezależnie od branży.

Bezpieczeństwo w Volvo

Kwestia bezpieczeństwa zajmuje istotne miejsce we wszystkich aspektach działalności firmy, zarówno jeśli chodzi o rozwój produktów, jak i bezpieczeństwo miejsca pracy. Potwierdza to obowiązująca w Grupie Volvo Polityka Bezpieczeństwa. Firma angażuje się w wypracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie wypadkom, minimalizację zagrożeń i skutków wypadków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wiele pionierskich i innowacyjnych rozwiązań, wprowadzanych na przestrzeni lat, uczyniło firmę Volvo światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa motoryzacyjnego. Wszystkie lokalne działania Volvo Polska związane z bezpieczeństwem miejsca pracy, zdrowiem i dobrym samopoczuciem pracowników, w tym wykrywanie i ocena ryzyka, są prowadzone zgodnie z globalnymi założeniami Polityki Bezpieczeństwa Grupy Volvo.

Jednym z przykładów działań regularnie podejmowanych w Volvo Polska we Wrocławiu i omawianych na spotkaniu z firmą Skanska, jest tzw. „Łowienie ryzyka”, czyli systematyczna praca w celu wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy. Proces obejmuje wszystkie stanowiska w halach produkcji autobusów i koparkoładowarek Volvo oraz w biurach. Sprawdzane są techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa, m.in. warunki stanowiska pracy, składowane materiały, pola odkładcze, produkty, maszyny, systemy bezpieczeństwa i ppoż., pierwsza pomoc. Za proces okresowego łowienia ryzyka odpowiedzialni są koordynatorzy bezpieczeństwa lub przełożeni poszczególnych obszarów. Ocena i klasyfikacja ryzyka jest dokonywana w zespołach roboczych z udziałem m.in. przedstawicieli BHP. Na tej podstawie bezpośredni przełożeni wybierają obszary, w których podejmuje się działania korygujące.

W firmie wdrożono też program „System Poprawy Bezpieczeństwa", który jest skierowany do pracowników produkcji i daje im możliwość zgłaszania oraz wdrażania pomysłów i usprawnień w zakresie bezpieczeństwa pracy. Działania te prowadzą do minimalizowania ryzyka wypadkowego oraz poprawy ergonomii na stanowiskach pracy.

W myśl aktywnego promowania działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowego środowiska pracy, została powołana grupa ratowników Volvo Polska przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ratownicy Volvo posiadają umiejętności pozwalające na podjęcie właściwych działań w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Swój profesjonalizm potwierdzają, zdobywając pierwsze miejsca na ogólnopolskich zawodach ratownictwa medycznego. Ogromną wiedzą i pasją dzielą się też z pracownikami firmy na cyklicznych, weekendowych szkoleniach organizowanych od 2010 roku. Do tej pory umiejętności udzielania pierwszej pomocy zdobyło ponad 200 pracowników.

Bezpieczeństwo w Skanska

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż. Dlatego Skanska podejmuje wiele inicjatyw, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich osób zatrudnionych na projektach i współpracujących z firmą.

Działania Skanska w obszarze bezpieczeństwa pracy są oparte o Politykę BHP, która jest komunikowana wszystkim pracownikom i partnerom biznesowym. Na jej podstawie został wdrożony certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Na każdym etapie projektu oceniane jest ryzyko i planowane są bezpieczne metody wykonywania prac. Firma rezygnuje z udziału w inwestycjach, które niosą ze sobą duże ryzyko w zakresie BHP. Menadżerowie projektów i członkowie najwyższego kierownictwa odbywają wizyty bezpieczeństwa na projektach, w trakcie których sprawdzają stan BHP oraz rozmawiają z pracownikami na temat wagi tych kwestii. Odbywają się też kontrole stanowiskowe i inspekcyjne służby BHP, audity wewnętrzne i zewnętrzne, analizowane są wypadki oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, a warsztaty z przywództwa uwzględniają wagę bezpieczeństwa pracy. Ponadto, Skanska organizuje konferencje BHP dla podwykonawców oraz spotkania wewnętrzne poświecone bezpieczeństwu pracy i zapobieganiu wypadkom.

Od 2008 r. Skanska prowadzi kampanię społeczną „Bezpieczni w pobliżu budowy” skierowaną do przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych. Uczymy dzieci, jak bezpiecznie przejść przez ulicę, dlaczego warto nosić odblaski i z jakimi zagrożeniami wiąże się wejście na plac budowy. W akcji uczestniczyło do tej pory ok. 80 tys. dzieci.

W 2011 r. w Skanska wprowadzone zostały Standardy BHP, określające minimalne wymagania
z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku.

Począwszy od 2005 r. Skanska prowadzi również inicjatywę „Tydzień Bezpieczeństwa”. Każdego roku, równocześnie we wszystkich jednostkach Grupy Skanska na świecie, przez tydzień dla pracowników organizowane są szkolenia, pokazy i spotkania, mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznej pracy.

W 2010 r. Skanska stała się jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego celem jest wyeliminowanie wypadków na budowach. Obecnie Porozumienie tworzy ośmiu największych generalnych wykonawców w Polsce: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud.