Volvo Buses i Siemens podpisały globalną umowę na dostawy systemów autobusów z napędem elektrycznym

Volvo Buses i Siemens podpisały globalną umowę na dostawę kompletnych systemów miejskich autobusów z napędem elektrycznym.

Na mocy umowy Volvo Buses dostarczy klientom autobusy hybrydowe z napędem elektrycznym oraz autobusy w pełni elektryczne, natomiast Siemens weźmie na siebie dostawę i montaż wysoko wydajnych stacji ładowania pojazdów wyposażonych w napęd elektryczny (moc ładowania do 300 kW).

Obie spółki nawiązały współpracę w dziedzinie elektromobilności w 2012 roku, a teraz współpraca ta ulegnie dalszemu rozszerzeniu. Jednym z jej celów jest opracowanie standardu infrastruktury układów ładowania, która ułatwi miastom przejście na autobusy z napędem elektrycznym.

- Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że możemy współpracować z jedną z największych na świecie spółek zajmujących się tworzeniem nowych technologii, która podziela naszą wizję elektromobilności. Zawarta umowa pozwala nam na skorzystanie z nowych możliwości biznesowych oraz na wsparcie miast w przechodzeniu na zrównoważone i oszczędne systemy transportu publicznego - powiedział Håkan Agnevall, Prezes Volvo Bus Corporation.
 
- Autobusy z napędem elektrycznym to zasadnicza część zrównoważonego transportu miejskiego. Siemens i Volvo wnoszą zarówno technologię jak i doświadczenie umożliwiające kształtowanie tej tendencji - dodał Jochen Eickholt, Prezes Zarządu Siemens Mobility.

Volvo Buses i Siemens dostarczyły już miastu Hamburg kompleksowe, miejskie rozwiązanie mobilne obejmujące trzy autobusy hybrydowe Volvo z napędem elektrycznym oraz cztery stacje ładowania. Autobusy jeżdżą na nowej trasie Innovation. W roku 2015 autobusy elektryczne, autobusy hybrydowe z napędem elektrycznym i infrastruktura ładowania zostaną dostarczone do szwedzkich miast - Goteborga i Sztokholmu.

Dostarczana przez firmę Siemens infrastruktura ładowania pojazdów z napędem elektrycznym obejmuje stacje ładowania, urządzenia pomocnicze, okablowanie, roboty inżynieryjne, montaż, uruchomienie i konserwację.

Autobus hybrydowy z napędem elektrycznym Volvo 7900 umożliwia obniżenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla nawet o 75%, a całkowite zużycie energii spada nawet o 60%, w porównaniu do autobusów z napędem diesla Euro 6*. Autobus hybrydowy z napędem elektrycznym Volvo 7900 może pokonać na zasilaniu elektrycznym średnio 70% trasy, w niemal całkowitej ciszy i bez emitowania spalin. Ładowanie na przystankach końcowych trwa nie dłużej niż 6 minut.

Volvo Buses jest liderem elektromobilności, a jego pierwszy autobus hybrydowy z napędem diesla przekazano do eksploatacji w 2009 r. Firma przekazała ponad 5.000 autobusów elektrycznych oraz autobusów hybrydowych z napędem elektrycznym do 21 krajów. Pierwsze autobusy z napędem elektrycznym marki Volvo zostaną oddane do eksploatacji w czerwcu 2015 r. w Goteborgu ramach projektu pod nazwą ElectriCity.

*Podane wartości liczbowe są wartościami średniorocznych oszczędności na trasie o długości 9,6 km rozciągającej się pomiędzy przystankami wyposażonymi w stacje ładowania pojazdów. W przypadku udziału dwutlenku węgla w produkcji energii elektrycznej obowiązuje zasada tożsama z dotyczącą europejskiej deklaracji w sprawie pojazdów mechanicznych, a zatem wykorzystuje się energię elektryczną nieopartą na paliwach kopalnych. Poziom emisji dwutlenku węgla jest jeszcze niższy w przypadku stosowania biopaliw.


Pobierz zdjęcie 
Zobacz video o elektrycznych hybrydach Volvo w Hamburgu