Skandynawskie modele współpracy w sektorze BSS – wizyta w firmie Volvo Polska we Wrocławiu

Firma Volvo Polska była gospodarzem spotkania, które zostało zorganizowane przez SPCC w dniu 28.10.2015 r. W tym ciekawym, biznesowym wydarzeniu wzięło udział 40 przedstawicieli skandynawskich firm działających w całej Polsce.
Dolny Śląsk należy do chętnie wybieranych przez inwestorów ze Skandynawii miejsc działalności. Ponad 50 działających na Dolnym Śląsku firm zrzeszonych w Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej jest obecnych we Wrocławiu i  w regionie. Stolica Dolnego Śląska jest także trzecim po Krakowie i Warszawie największym ośrodkiem usług biznesowych w Polsce.  Zgodnie z raportem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Wrocław jest miastem, w którym najszybciej przybywa miejsc pracy w centrach usług z kapitałem zagranicznym. Pod względem zatrudnienia w sektorze BSS, Wrocław (ponad 24 tys. osób) wyprzedzają tylko Kraków (30 tys.)i Warszawa (27 tys.). Najwięcej, bo aż 33 proc. miejsc pracy we wrocławskim sektorze BSS powstaje w centrach badawczo-rozwojowych (B+R).

Do głównych inwestorów w regionie należy między innymi firma Volvo Polska – obecna od roku 1995, będąca gospodarzem spotkania, które zostało zorganizowane przez  SPCC  w dniu 28.10.2015 r. W tym ciekawym, biznesowym wydarzeniu wzięło udział 40 przedstawicieli innych skandynawskich firm działających w całej Polsce.  Obecnie wrocławska fabryka jest jedyną w Europie produkującą kompletne autobusy, w tym najbardziej innowacyjny produkt - autobusy hybrydowe i hybrydowo elektryczne. Stanowi to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, ale to również bez wątpienia przywilej i wyróżnienie wrocławskiego ośrodka.

Możliwość przyjrzenia się z bliska hybrydowej technologii Volvo podczas zwiedzania fabryki było ważnym punktem programu, i ze zrozumiałych względów wzbudziło duże zainteresowanie uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli skandynawskiego biznesu.

„Wrocławski zakład to obecnie największa fabryka autobusów Volvo w Europie. Oferując innowacyjne autobusy hybrydowe i hybrydowo-elektryczne, wychodzimy naprzeciw wymaganiom związanym z niską emisyjnością oraz nowoczesnym planowaniem infrastruktury miejskiej. Obok działalności przemysłowej, wiele lat temu, jako jedna z pierwszych firm, dostrzegliśmy również możliwości  rozwoju w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Obecnie we Wrocławiu w ramach Volvo Polska funkcjonują globalne centra dostarczające usługi w takich sektorach jak IT, finansowy i HR.  Działamy w oparciu o szwedzkie standardy i wartości Grupy Volvo, kluczowe znaczenie mają więc dla nas zarówno kwestie związane z troską o środowisko naturalne jak i dbałość o pracowników. Potwierdza to sześciokrotne uzyskanie przez Volvo Polska certyfikatu Top Employers, przyznawanego firmom, które spełniają najwyższe  kryteria w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.” – mówi Anna Nojszewska, dyrektor ds. komunikacji Volvo Polska.

Jak dodaje Łukasz Czajkowski, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW): „Volvo było pierwszym inwestorem, posiadającym zakład produkcyjny w aglomeracji wrocławskiej, który zdecydował się na rozszerzenie działalności o centrum usług wspólnych. Wówczas była to pionierska i bardzo odważna decyzja, jednakże okazała się trafna, co potwierdza dotychczasowy rozwój części usługowej, która realizuje obecnie procesy finansowe, HR i IT. Dobre doświadczenia Volvo, coraz bardziej popularne wyodrębnianie SSC w ramach dużych firm produkcyjnych oraz aktywna promocja, prowadzona przez ARAW wśród przedsiębiorców zaowocowały w ostatnich latach kolejnymi podobnymi projektami firm takich jak DeLaval, Parker Haniffin, Fresenius, Toyota czy 3M”.

Wśród punktów programu wydarzenia znalazła się również prelekcja na temat szans rozwoju centrów usług wspólnych we Wrocławiu oraz dyskusja na temat skandynawskich modeli współpracy w sektorze usług dla biznesu. Wiodące kraje w zakresie organizacji centrów usług wspólnych w sektorze publicznym w Europie to m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Norwegia.

BSS, czyli nowoczesne usługi dla biznesu, to najszybciej rozwijający się sektor w Polsce. W ponad 650 przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym pracę w Polsce znalazło ponad 150 tys. osób. To dane z końca 2014 r. opublikowane w raporcie „10 lat sektora BSS w Polsce” opracowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz z  Hays Poland. Największym poziomem zatrudnienia w tym sektorze wyróżnia się Kraków, w którym zagraniczne centra usług zatrudniają 30,6 tys. osób, co stanowi 24% ogółu pracowników w Polsce. Na drugim miejscu plasuje się Wrocław zatrudniając 16% ogółu pracowników. W 72 centrach usług biznesowych (BSS) we Wrocławiu zatrudnionych jest ponad 24 tys. osób – oznacza to, że miasto jest wśród liderów nowoczesnych usług dla biznesu, wynika z raportu „10 lat sektora BSS w Polsce”.

„Skandynawscy inwestorzy wybierają Wrocław i Dolny Śląsk przede wszystkim ze względu na dobre skomunikowanie siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu z sąsiednimi krajami, co ułatwia firmom dalszą ekspansję. Te pozytywne czynniki zyskały międzynarodowe uznanie, jako że Wrocław znalazł się wśród najlepszych na świecie miejsc do inwestowania w najnowszym międzynarodowym rankingu ‘Global Cities of Future 2014/2015’, przygotowanym przez fDi Intelligence z grupy Financial Times. Wrocław zapewnia również stały dostęp do dobrze wykształconej kadry i liczne korzyści płynące z obecności dużych ośrodków akademickich otwartych na współpracę z biznesem. Firma Volvo jest jednym z najważniejszych inwestorów działających w sektorze usług biznesowych w tym regionie.” - mówi Agnieszka Kowalcze, dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Od początku 2012 roku zatrudnienie w sektorze w każdym z siedmiu największych ośrodków usług biznesowych wzrosło o co najmniej 40%. Największy wzrost zanotowano właśnie we Wrocławiu (68%) oraz w Krakowie (59%).

Najnowszy raport ABSL podaje, iż w Polsce pod koniec 2014 roku, w rankingu krajów pochodzenia centrów usług w pierwszej dziesiątce znalazły się kraje skandynawskie: Szwecja, Dania i Finlandia z liczbą centrów powyżej 10. Z badania SPCC wynika, że w Polsce zlokalizowanych jest już ponad 60 takich inwestycji i liczba ta w najbliższych latach będzie rosła. Niewątpliwym liderem jest tu Szwecja, która w swych centrach zatrudnia 4% ogólnej liczby pracowników.

********
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) jest obecna na polskim rynku od ponad dekady i jest jedną z większych bilateralnych izb gospodarczych, zrzeszając ponad 380 firm skandynawskich działających w Polsce. Wrocław i Region Dolnego Śląska jest dla Izby miejscem szczególnie ważnym, skupiając ponad 50 członków i licznych partnerów biznesowych powiązanych ze Skandynawią.