Nowy teren parkowy przy Volvo Polska we Wrocławiu

W kwietniu 2016 firma Volvo Polska udostępniła nowy teren parkowy przy swojej siedzibie we Wrocławiu. Firma zrewitalizowała zaniedbane tereny przy ul. Monopolowej i przekształciła je w przyjazne miejsce odpoczynku i kontaktu z przyrodą dla pracowników firmy i ich rodzin. Ścieżki wytyczone za pomocą naturalnych materiałów będą wykorzystywane do spacerów, biegania czy uprawiania nordic-walking.
Podczas uroczystości otwarcia parku przedstawiciele Zarządu posadzili drzewka, a ekoliderzy (pracownicy promujący na co dzień postawy proekologiczne w poszczególnych działach firmy) upiększyli teren nowego parku różnokolorowymi bratkami. Sadzenie drzewek było jednym z działań podjętych we wrocławskim zakładzie w związku z ogólnoświatową akcją Godzina dla Ziemi 2016.

Nowy teren parkowy to kolejne miejsce służące rekreacji pracowników Volvo Polska. Od początku istnienia firmy we Wrocławiu przy fabryce funkcjonują tereny rekreacyjne sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi, oferujące do dyspozycji pracowników m.in. korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, do siatkówki i koszykówki oraz miejsca do grilowania.

Idea nowego parku powstała w 2012 roku przy okazji tworzenia nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wewnętrznego planu rozwoju zakładu przy ul. Mydlanej na najbliższe lata. Wykorzystano zakupiony przez Volvo w 2009 roku obszar dawnych ogródków działkowych przy ul. Monopolowej o powierzchni 1,8 ha, który sąsiaduje z istniejącymi terenami rekreacyjnymi Volvo.

Teren został pozbawiony gruzu, oczyszczony oraz odpowiednio ukształtowany, a rośliny wypielęgnowane i uzupełnione nowymi nasadzeniami drzew oraz dekoracyjnych krzewów i bluszczu. Rośliny dobrane zostały w taki sposób, aby po zakwitnięciu ozdabiały teren różnorodnymi barwami.

Park istotnie zwiększył powierzchnię zieloną zakładu Volvo Polska, a sama rewitalizacja dotychczas zdegradowanego terenu wpisuje się w politykę proekologiczną Grupy Volvo.