Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska

Volvo Polska po raz czwarty została laureatem Srebrnego Listka CSR tygodnika Polityka. Wyróżnienie za 2015 rok zostało przyznane w wyniku ankietowego badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzonego przez tygodnik Polityka wspólnie z firmą Deloitte.
Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska

Pytania zamieszczone w ankiecie dotyczyły siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Bazują one na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem.

CSR w Volvo Polska

Odpowiedzialność społeczna biznesu to ważny element działalności firmy Volvo. Opiera się na wartościach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i wspierania zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwiązań transportowych. Działania CSR obejmują aspekty związane z troską o środowisko naturalne, etyką biznesu, prawami człowieka i kwestiami społecznymi. Wspierają też rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach i promują różnorodność.

Volvo to jeden z największych światowych producentów autobusów i samochodów ciężarowych, posiadający długą tradycję w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Firma stosuje w swoich pojazdach szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Poza rozwojem produktów, dzieli się też wiedzą, prowadząc szkolenia, np. dla kierowców samochodów ciężarowych, służące podnoszeniu ich kompetencji, a tym samym zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Pracownicy firmy angażują się natomiast w promowanie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym wśród dzieci w szkołach w ramach opracowanej przez Volvo kampanii Stop Look Wave (Zatrzymaj się Popatrz Pomachaj).

Firma przykłada też ogromną wagę do troski o środowisko naturalne. Przykładem mogą być produkowane we wrocławskiej fabryce Volvo autobusy hybrydowe i hybrydowo-elektryczne, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu europejskich miast prowadzących zdecydowaną politykę wdrażania ekologicznych środków transportu publicznego.
Volvo Polska kupuje 100% energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł, stosuje inteligentne oświetlenie w halach produkcyjnych i prowadzi kampanię ekologiczną promującą segregowanie odpadów wśród pracowników firmy. Na wiosnę 2016  roku firma zrewitalizowała i  udostępniła nowy teren parkowy przy swojej siedzibie we Wrocławiu.

Dbając o pracowników, Volvo Polska podejmuje szereg działań związanych m.in. z rozwojem w zakresie umiejętności zawodowych i pozazawodowych, promocją zdrowego trybu życia czy równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. W ramach promocji zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prowadzone są dla pracowników szkolenia pozwalające zdobyć umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Istotną część działań CSR stanowią też inicjatywy prowadzone na rzecz społeczności lokalnych. Firma co roku bierze udział w akcji charytatywnej pod nazwą Fabryka Świętego Mikołaja organizowanej przez wrocławską redakcję Gazety Wyborczej. W Volvo Polska funkcjonuje też program wolontariatu pracowniczego, umożliwiający pracownikom  realizację projektów na rzecz społeczności. Od wielu lat pracownicy angażują się regularnie w akcje honorowego oddawania krwi, organizowane przez pracodawcę. Firma bierze też udział w społecznych akcjach RCKiK apelujących o oddawanie krwi.

Ważnym obszarem społecznej odpowiedzialności są działania na polu edukacji. Volvo Polska współpracuje z uczelniami, m.in. z Politechniką Wrocławską i Uniwesytetem Ekonomicznym, w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz w rozwoju programów dydaktycznych, obejmujących m.in. praktyki i staże studenckie. Wśród studentów promuje także nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne realizowane w Volvo, poprzez włączanie pracowników firmy w prowadzenie wykładów i seminariów na uczelniach lub podczas targów pracy.

csr

Download