Volvo Group – czwarty kwartał i cały rok 2016

„W roku 2016 liczby były trochę niższe. Nasze przychody spadły o około 3% do 302 mld SEK. Mimo to poprawiła się rentowność i skorygowana marża na działalności operacyjnej wyniosła 7,0% za cały rok 2016. Odzwierciedla to naszą zdolność do zarządzania zmianami wielkości sprzedaży w różnych regionach, a także do ciągłego obniżania kosztów i zwiększania produktywności. Obraz czwartego kwartału był zgodny z poprzednimi kwartałami przy trochę lepszej rentowności mniejszych sprzedaży. Skorygowany dochód na działalności operacyjnej wyniósł 5660 milionów SEK, co odpowiada marży 6,9%” — mówi Martin Lundstedt, President and CEO.
1860x1050-interim-report-2016-q4

CZWARTY KWARTAŁ 2016 ROKU

  • W 4 kw. 2016 roku sprzedaż netto wzrosła o 4% do 82,6 mld SEK (79,6). Po wprowadzeniu korekt związanych z wahaniami kursów walut oraz zakupionymi i zbytymi jednostkami sprzedaż zmalała o 1%.

  • Skorygowany dochód na działalności operacyjnej w 4 kw. 2016 roku wyniósł 5660 mln SEK (4573), co odpowiada marży na działalności operacyjnej 6,9% (5,7), z wyłączeniem sprzedaży majątku trwałego w wysokości 1371 mln SEK.

  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód na działalności operacyjnej w wysokości 336 mln SEK.

  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 4,8 mld SEK (14,7). Po korektach w związku z dochodzeniem antytrustowym UE i sprzedażą majątku trwałego operacyjny przepływ gotówkowy wyniósł 8,7 mld SEK.

CAŁY ROK 2016

  • W całym roku 2016 sprzedaż netto spadła o 3% do 301,9 mld SEK (312,5).

  • Skorygowany dochód na działalności operacyjnej wyniósł 21 094 mln SEK (20 235), co odpowiada marży na działalności operacyjnej w wysokości 7,0% (6,5).

  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 3,5 mld SEK (18,3).

  • Rada dyrektorów zaproponowała dywidendę w wysokości 3,25 SEK na akcję (3,00).


Konferencja prasowa i analityków
.
Transmisja internetowa z prezentacją on-line sprawozdania, po której będzie miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi, rozpocznie się o 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                             Kontakty do relacji z inwestorami:
Investor Relations, VHQ                                                     Christer Johansson         +46 31 66 13 34
SE-405 08 Göteborg, Szwecja                                              Anders Christensson       +46 31 66 11 91
Tel +46 31 66 00 00                                                              Anna Sikström                 +46 31 66 13 36
www.volvogroup.com  

Dodatkowe informacje na temat Volvo Group można znaleźć na stronie www.volvogroup.com/press.

Volvo Group jest jednym z czołowych światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Volvo Group dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Zatrudnia około 100 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2015 roku obroty Volvo Group wyniosły około 313 mld SEK (33,4 mld EUR). Volvo Group jest spółką giełdową z siedzibą w Göteborgu (Szwecja). Akcje spółki są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.volvogroup.com.

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CET w dniu 1 lutego 2017 roku.

Pobierz

Volvo Q4 2016 eng Format PDF Size 917 KB