Tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016 dla Volvo Polska

Program Wolontariatu Pracowniczego Volvo Polska i uczestniczący w nim Wolontariusze firmy zostali wyróżnieni tytułem Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016 w konkursie realizowanym przez Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wrocławia”.

Konkurs został zorganizowany w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2016, a jego celem było wyróżnienie zarówno indywidualnych wolontariuszy, jak i grup wolontariackich, w tym pracowniczych, które podejmują działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Województwa Dolnośląskiego.

W uzasadnieniu wyboru Kapituła konkursu podała: I miejsce w konkursie Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016 otrzymuje VOLVO Polska za różnorodność projektów wolontariackich oraz sprawne zarządzanie wolontariatem pracowniczym.

Przyznany tytuł to wyróżnienie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu prowadzonych przez Volvo Polska, a także uhonorowanie zaangażowania pracowników, którzy przeznaczają swój wolny czas i ogromny wkład pracy w działania na rzecz społeczności lokalnych. Tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego Roku firma Volvo Polska zdobyła już po raz drugi – pierwszy raz w 2014 roku.

Program Wolontariatu Pracowniczego jest prowadzony w Volvo Polska od 2012 roku w ramach działań CSR – związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jego ideą jest wspieranie społecznego zaangażowania pracowników poprzez przyznawanie im grantów finansowych na realizację autorskich projektów dla lokalnych społeczności. Do tej pory, w ramach programu wolontariatu, pracownicy Volvo Polska zrealizowali blisko 30 różnorodnych projektów, na przykład remont placu zabaw przy świetlicy środowiskowej, zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, przystosowanie ogrodu ośrodka rehabilitacyjnego do potrzeb edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wyremontowanie ośrodka wychowawczego, projekty ekologiczne związane z pomocą dla bezdomnych zwierząt. W sumie w akcje wolontariackie zaangażowało się około 280 pracowników Volvo Polska.