Volvo Group włącza się w działania Światowego Programu Żywnościowego

Wyniszczający kryzys żywnościowy dotknął cztery kraje. Biorąc pod uwagę tę tragiczną sytuację, Volvo Group zdecydowała o wykorzystaniu funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przekazaniu 2 mln SEK na wsparcie Światowego Programu Żywnościowego (WFP), agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Kobieta siedząca na drewnianym podeście obok namiotu

W niektórych częściach Sudanu Południowego ogłoszono klęskę głodu, a w przypadku Somalii, Nigerii i Jemenu, gdzie niemal 20 mln osób cierpi z powodu głodu i niedożywienia, poinformowano o możliwości wystąpienia takiej klęski. Aby zatrzymać narastającą falę śmierci na skutek głodu, konieczne są szeroko zakrojone działania humanitarne.

Celem WFP jest zapobieganie głodowi i walka z nim przy użyciu wszelkich możliwych środków służących do zapewnienia rodzinom odpowiedniej ilości pożywienia, udzielanie pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym, a także — tam, gdzie jest to możliwe — wspieranie lokalnych rynków, aby umożliwić rozwój społeczności i osiągnięcie przez nie niezależności. Dzięki wkładowi Volvo Group Światowy Program Żywnościowy zapewni istotną pomoc rodzinom stojącym w obliczu głodu.

Volvo Group posiada specjalny fundusz na dotacje w przypadku nagłych zdarzeń/klęsk żywiołowych. Zgodnie z decyzją zarządu AB Volvo prezes firmy ma uprawnienia do podejmowania decyzji o przekazywaniu środków pomocowych w przypadku określonych zdarzeń.

„To jeden z największych kryzysów humanitarnych od 1945 r. Nasze wsparcie jest potrzebne, bo głód zagraża milionom ludzi”, mówi Irem Soydan, Director External CSR Management.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji dotyczących pracy Volvo Group w związku ze społeczną odpowiedzialnością biznesu można przeczytać w sprawozdaniu rocznym i dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju 

Nowości z całego świata