AB Volvo publikuje sprawozdanie o równowadze ekologicznej z 2016 roku

Dzisiaj, w poniedziałek, 13 marca 2017 roku, AB Volvo opublikowało w Internecie swoje roczne sprawozdanie Volvo Group o równowadze ekologicznej z 2016 roku w witrynie www.volvogroup.com.
1860x1050-annual-report-2016

W tym roku sprawozdanie o równowadze ekologicznej jest też integralną częścią Rocznego sprawozdania o równowadze ekologicznej, w którym skoncentrowano się na zdolności Volvo Group do tworzenia wartości dla klientów, akcjonariuszy i innych zainteresowanych stron.

W Rocznym sprawozdaniu o równowadze ekologicznej można przeczytać o automatyzacji, łączności, elektryfikacji, paliwach alternatywnych i innych osiągnięciach, które przyniosą korzyści klientom, społeczeństwu i środowisku.

Indeks GRI (G4) Volvo Group zostanie opublikowany w późniejszym terminie w marcu.

Przedstawiciele mediów zainteresowani dodatkowymi informacjami mogą je otrzymać, kontaktując się z Joakimem Kenndalem
+46 31 3237229 lub +46 765-537229.