Volvo Group – trzeci kwartał 2017 r.

„W trzecim kwartale nadal wzrastała zarówno sprzedaż, jak i rentowność Volvo Group. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w segmencie maszyn budowlanych. Kwartał ten charakteryzował się także zakończeniem przełomowej modernizacji linii samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej oraz dalszymi sukcesami autobusów elektrycznych, które podbijają kolejne rynki. Ogólnie rzecz biorąc, popyt na rynku jest duży, co potwierdza 32-procentowy wzrost zamówień na samochody ciężarowe i 45-procentowy wzrost zamówień na maszyny budowlane”, stwierdził Martin Lundstedt, President and CEO.
1860x1050-interim-report-2017-q3

• W trzecim kwartale 2017 r. sprzedaż netto wzrosła o 12% i wyniosła 77,2 mld SEK (68,8). Po wprowadzeniu korekt związanych z wahaniami kursów walut oraz zakupionymi i zbytymi jednostkami sprzedaż wzrosła o 16%.

• Skorygowany dochód na działalności operacyjnej wyniósł 7024 mln (4846) SEK, co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 9,1% (7,0). Skorygowany dochód na działalności operacyjnej nie obejmuje zysków kapitałowych w wysokości 400 mln ze sprzedaży udziałów Grupy w Deutz AG w trzecim kwartale 2017 r. Skorygowany dochód na działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2016 nie obejmował zapłaty 190 mln SEK z tytułu ugody z Komisją Europejską.

• Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ na dochód na działalności operacyjnej w wysokości 223 mln SEK.

• Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 0,6 mld SEK (2,1).

• Premiera nowego modelu samochodu ciężarowego Mack Anthem firmy Mack Trucks w Ameryce Północnej. 


Konferencja dla prasy i analityków
. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji w zakładce Inwestorzy na stronie internetowej www.volvogroup.com

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                            Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorem:
Dział komunikacji z inwestorem, VHQ                                             Christer Johansson         +46 31 66 13 34
SE-405 08 Göteborg, Szwecja                                             Anders Christensson      +46 31 66 11 91
Tel +46 31 66 00 00                                                             Anna Sikström                +46 31 66 13 36
www.volvogroup.com

Więcej informacji dotyczących Volvo Group można znaleźć na stronie www.volvogroup.com/press.

Volvo Group to jedna z wiodących firm specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz silników morskich i przemysłowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Volvo Group zatrudnia około 95 000 pracowników, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i sprzedaje swoje produkty na ponad 190 rynkach. W 2016 roku obroty Volvo Group wyniosły około 302 mld SEK (31,9 mld EUR). Volvo Group jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.volvogroup.com

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST 20 października 2017 r.