Obrońca oceanów otrzymuje nagrodę Volvo Environment Prize

Jeden z najbardziej innowacyjnych na świecie badaczy przyszłości oceanów i życia morskiego, profesor Rashid Sumaila, otrzymuje nagrodę Volvo Environment Prize za rok 2017. Jest ekonomistą, który podważa tradycyjne metody gospodarki morskiej i wprowadza nowe sposoby myślenia, np. wskazując konieczność ochrony otwartych mórz jako „banku ryb” dla świata.
„Oceany wymagają ochrony – nasze życie zależy od nich”
Rashid Sumaila, profesor Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie jest laureatem nagrody Volvo Environment Prize za rok 2017.

Profesor Rashid Sumaila jest dyrektorem Wydziału Badawczego Ekonomii Rybołówstwa Instytutu Oceanów i Rybołówstwa na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Naukowcy przez całe lata opracowywali statystyki, które jasno wykazują, że obecnie wielkość globalnych połowów ryb spada pomimo rosnących wysiłków flot rybackich na całym świecie.

„Istnieją niezbite naukowe dowody, które potwierdzane są przez raporty rybaków z całego świata, że obecne połowy ryb są za duże. Łowimy za dużo i wyczerpujemy zasoby”, twierdzi Rashid Sumaila.

Oceany pokrywające 70% powierzchni Ziemi uważane były niegdyś za niewyczerpane źródło zasobów dla ludzi. Niestety są intensywnie eksploatowane. Globalne roczne połowy ryb wynoszą około 130 milionów ton. Ta wartość obejmuje zarówno połowy legalne, jak i nielegalne. To wielki biznes o wartości około 500 miliardów USD rocznie. Dostarcza on niezbędnego białka dla miliardów ludzi i zapewnia zatrudnienie dziesiątkom milionów. Spadek globalnych połowów powoduje, że zagrożone są firmy i dostawy żywności.

Badania Rashida Sumaila obejmują wszystkie kwestie stanu oceanów w przyszłości: nadmierne połowy, wycieki ropy naftowej, zanieczyszczenie plastikami, zakwaszenie oceanów i zmiany klimatu. Ale profesor wskazuje również rozwiązania dotyczące zarządzania biosferą morską. Jedną z jego sugestii jest zamknięcie otwartych mórz dla połowów komercyjnych.

Wyłączne strefy gospodarcze przy liniach brzegowych są zazwyczaj chronione i monitorowane przez poszczególne kraje. Ale otwarte morza stanowią dwie trzecie światowych oceanów. Należą do wszystkich i zarazem do nikogo, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez każdego – są pozbawione ochrony.

Rashid Sumaila zasugerował wprowadzenie całkowitego zakazu połowów na otwartych morzach, co początkowo wydawało się nierealnym pomysłem. Ale to już się zmieniło i pierwszy ochroniony obszar otwartego morza, Morze Rossa przy Antarktydzie, stanie się rzeczywistością z dniem 1 grudnia 2017 roku. Profesor został zaproszony do przedstawienia swojego pomysłu przed ONZ, Globalną Komisją Oceaniczną (Global Ocean Commission) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem na Rzecz Postępów Nauki (American Association for the Advancement of Sciences).

„Jeśli będziemy chronić otwarte morza, stworzymy obszary, w których ryby będą mogły się kryć i rosnąć. Później ryby będą zasilać strefy ekonomiczne krajów. Nie tylko poprawi to zróżnicowanie biologiczne mórz, ale też gospodarki”, twierdzi Rashid Sumaila.

Kolejnym obszarem badań Rashida Sumaila są subwencje dla flot rybackich. Uważa, że przynoszą one głównie szkody i przyczyniają się do nadmiernych połowów. Na podstawie obliczeń on i inni badacze szacują, że w globalnej perspektywie niezbędne jest zmniejszenie obecnych flot rybackich.

„Nauka wykazuje, że musimy to zrobić. Jeśli chcemy coś odbudować, musimy się cofnąć. Jeśli umożliwimy odtworzenie zasobów ryb, będziemy mogli łowić więcej i wspomagać ludzi na całym świecie zdrowym białkiem zwierzęcym. Stwierdzenie, że oceany to nasze życie, nie jest przesadą: wymagają ochrony, a to, jak je traktujemy, ma ogromny wpływ na bieżące i przyszłe pokolenia”.

Uzasadnienie podane przez Volvo Environment Prize Foundation:

„Profesor Sumaila jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie badaczy przyszłości oceanów. Łączy wymiar społeczny i gospodarczy z ekologią, prawem, nauką o rybołówstwie i tradycyjną wiedzą, aby wytyczyć drogi do zrównoważonego rybołówstwa. Jest bardzo skutecznym, niezwykle interdyscyplinarnym badaczem, który zmierzył się z jednym z najbardziej złożonych wyzwań globalnego zrównoważonego rozwoju XXI wieku”.

To samo mówi Prezes Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, profesor Santa Ono:

„Jesteśmy bardzo dumni z profesora Rashida Sumaila. Nie tylko jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców, ale potrafi wcielić w życie osiągnięcia naukowe i zainteresować wszystkich, od dzieci po laików i ekspertów, zrównoważonym rozwojem, zmianą klimatu i rybołówstwem – obszarem, na którym jest pionierem”.

Więcej informacji na temat nagrody Volvo Environment Prize i tegorocznego zwycięzcy można uzyskać od przewodniczącego jury, profesora Willa Steffena ze Szkoły Fennera zajmującej się środowiskiem i społeczeństwem na Australijskim Uniwersytecie Narodowym, e-mail: will.steffen@anu.edu.au
Telefon: +61 2 6125 4588

Ufundowana w 1988 roku nagroda Volvo Environment Prize stała się jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w dziedzinie ochrony środowiska. Jest przyznawana co roku ludziom, którzy dokonali wybitnych odkryć naukowych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Nagroda w postaci dyplomu, szklanej rzeźby i 1,5 mln SEK zostanie wręczona 29 listopada 2017 roku podczas ceremonii w Sztokholmie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat laureata nagrody Volvo Environment Prize za rok 2017, przejdź na stronę: www.environment-prize.com