Volvo Group — pierwszy kwartał 2018 r.

„W pierwszym kwartale sprzedaż netto Volvo Group wzrosła o 16% i osiągnęła 89,1 mld SEK przy dobrym popycie na większości światowych rynków. Nasz dochód operacyjny wyniósł 8,3 mld SEK (6,8), co odpowiada dochodowi operacyjnemu w wysokości 9,3% (8,9). Zyski w dziale Construction Equipment nadal wyraźnie wzrastały, natomiast w dziale Trucks były porównywalne z ubiegłym rokiem. To dobry wynik, ale wciąż nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani” — mówi Martin Lundstedt, Prezes i CEO.
1860x1050-interim-report-2018-q1
  •  W pierwszym kwartale 2018 r.sprzedaż netto wzrosła o 16% i wyniosła 89,1 mld SEK (76,9). Po wprowadzeniu korekt związanych z wahaniami kursów walut oraz zakupionymi i zbytymi jednostkami sprzedaż wzrosła o 19%.
  •  Zarówno skorygowany, jak i zgłoszony dochód operacyjny wyniósł 8297 mln SEK (6834), co odpowiada skorygowanej stopie zysku 9,3% (8,9).
  •  Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ na dochód operacyjny w wysokości 730 mln SEK.
  •  Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 1,5 mld SEK (1,5).
  •  W kwietniu miała miejsce premiera w pełni elektrycznego samochodu ciężarowego Volvo Trucks o średniej ładowności — Volvo FL Electric.

Konferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790   Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorem:
Relacje inwestorskie, VHQ                           Christer Johansson +46 31 66 13 34
SE-405 08 Göteborg, Sweden                    Anders Christensson +46 31 66 11 91
Tel. +46 31 66 00 00                              
www.volvogroup.com

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 24 kwietnia 2018 r.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.com/press 

Volvo Group to jedna z największych firm specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Zatrudnia niemal 100 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2017 roku obroty Volvo Group wyniosły około 335 mld SEK (35 mld EUR). Volvo Group jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.