Volvo Group — drugi kwartał 2018 r.

„Popyt na naszych głównych rynkach w drugim kwartale 2018 r. był stały i nasza działalność zarówno w sektorze pojazdów, jak i usług, rozwija się w dobrym tempie. Sprzedaż netto wzrosła o 18% do 104 mld SEK, skorygowany dochód operacyjny wzrósł o 3 mld SEK do 11,5 mld SEK i osiągnęliśmy skorygowaną marżę na działalności operacyjnej w wysokości 11,1% (9,6). Po raz pierwszy wartość sprzedaży Volvo Group przekroczyła 100 mld SEK w jednym kwartale i także po raz pierwszy marża na działalności operacyjnej przekroczyła 10%”, mówi prezes Martin Lundstedt.
1860x1050-interim-report-2018-q2
  • W drugim kwartale 2018 r.sprzedaż netto wzrosła o 18% i wyniosła 103,6 mld SEK (87,9). Po wprowadzeniu korekt związanych z wahaniami kursów walut oraz zakupionymi i zbytymi jednostkami sprzedaż wzrosła o 16%.

  • Skorygowany dochód na działalności operacyjnej wyniósł 11 519 mln (8402) SEK, co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 11,1% (9,6). Skorygowany dochód na działalności operacyjnej w drugim kwartale 2018 r. nie obejmuje zysków kapitałowych w wysokości 818 mln SEK.

  • Zgłoszony dochód operacyjny wyniósł 12 337 mln SEK (8402).

  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód na działalności operacyjnej w wysokości 672 mln SEK.

  • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 4,53 SEK (2,86).

  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 8,3 mld SEK (11,9).

  
19 lipca 2018 r.

Konferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790  
Investor Relations, VHQ  
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel. +46 31 66 00 00
www.volvogroup.com  

Kontakt z działem relacji z mediami: 
Joakim Kenndal +46 739 02 43 80

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson +46 31 66 13 34
Johan Bartler +46 739 02 21 93

Anders Christensson +46 31 66 11 91 

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 19 lipca 2018 r.
  

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.com/press 

Volvo Group to jedna z największych firm specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Zatrudnia niemal 100 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2017 roku obroty Volvo Group wyniosły około 335 mld SEK (35 mld EUR). Volvo Group jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release