Kongres Regionów 2018

Kongres Regionów to największe doroczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych, poświęcone najistotniejszym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów bierze udział ponad tysiąc samorządowców z całej Polski. Marek Gawroński – Wiceprezes ds. Relacji Publicznych i Rządowych, Volvo Group Poland weźmie udział w sesji plenarnej „Czy polskie miasta są gotowe na rewolucję mobilności?
Kongres Regionów 2018

IX Kongres Regionów odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018 r.  w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Megatrendy w miastach i regionach”. Zostało przygotowanych 5 bloków tematycznych o megatrendach: Przyjazna przestrzeń, Eko-miasto, Mobilność na żądanie, Cyfryzacja - zawsze w kontakcie, Nietradycyjne finansowanie

Podczas dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych – w obecności znamienitych gości, decydentów oraz uznanych ekspertów, omawiane będą globalne trendy, odczuwalne na poziomie lokalnym.

Zapraszamy!