Grupa Volvo — pierwszy kwartał 2019 r.

„W 1. kwartale 2019 r. widoczny był dalszy pozytywny rozwój Grupy Volvo. Zwiększyliśmy sprzedaż netto do 107,2 mld SEK (89,1), do czego przyczyniły się wszystkie segmenty działalności i regiony. Nasza działalność, zarówno w obszarze sprzedaży pojazdów, jak i usług, rozwijała się w dobrym tempie. Wzrost sprzedaży w połączeniu z poprawą wydajności operacyjnej przyczyniły się do zwiększenia rentowności. Nasz skorygowany przychód operacyjny wzrósł o 53% do 12,7 mld SEK, przy czym wzrost zysków odnotowano we wszystkich segmentach. Skorygowana marża na działalności operacyjnej wzrosła do 11,8%” – mówi prezes i dyrektor naczelny Martin Lundstedt.
1860x1050-interim-report-2019-q1
  • W pierwszym kwartale 2019 r.sprzedaż netto wzrosła o 20% i wyniosła 107,2 mld SEK (89,1). Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto wzrosła o 12%.

  • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 12 696 mln SEK (8297), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 11,8% (9,3). Skorygowany przychód operacyjny nie uwzględnia zysku kapitałowego ze sprzedaży udziałów w WirelessCar wynoszącego 1466 mln SEK.
  •  Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 14 162 mln SEK (8297). Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ w wysokości 1211 mln SEK.
  •  Rozwodniony zysk na akcję wzrósł do 5,22 SEK (2,78).
  •  Zwrot z kapitału zaangażowanego w Industrial Operations wzrósł do 25,5% (21,4).
  •  Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 2754 mln SEK (1489).

24 kwietnia 2019 r.

Konferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CEST. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790          
Investor Relations                                           
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel +46 31 66 00 00                                    
www.volvogroup.com       

Kontakt z mediami: 
Claes Eliasson +46 765 53 72 29 

Kontakt z działem Investor Relations: 
Christer Johansson +46 31 66 13 34  
 
Johan Bartler +46 739 02 21 93  
Anders Christensson +46 31 66 11 91
                                                                                                                                                                                       

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 24 kwietnia 2019 r.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę volvogroup.com/press 

Grupa Volvo to jeden z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Grupa Volvo zatrudnia 105 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2018 roku obroty Grupy Volvo wyniosły około 391 mld SEK (38,1 mld EUR). Grupa Volvo jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release