Volvo Group włącza się do inicjatywy WEF Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w Indiach

Volvo Group poparła inicjatywy Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego [GRSI] i Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego [RSPI] w Indiach, zainicjowane przez FIA i Światowe Forum Ekonomiczne. Manifest zawiera listę obszarów zarówno na świecie, jak i w Indiach. Zacieśnienie współpracy publiczno-prywatnej powinno przyspieszyć działania w ramach tych inicjatyw i pomóc rządowi Indii w poprawianiu bezpieczeństwa.
Volvo-group-joins-hands-with-wef-road-safety-partnership-in-india

Manifest bezpieczeństwa drogowego zawiera listę priorytetowych zasad ruchu drogowego. Zainteresowane strony poparły manifest podczas dyskusji na temat bezpieczeństwa na drogach, która odbyła się w tym roku na Forum Ekonomicznym w Davos. Głównym prelegentem reprezentującym punkt widzenia rządu Indii był Manpreet Singh Badal, Minister Finansów i Planowania w Pendżabie.

Na wezwanie FIA i WEF przedstawiciele społeczności biznesowej, w tym Volvo Group, a także Banku Światowego, ONZ, Międzynarodowej Federacji Drogowej, Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża, Globalnego Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i lokalnych organizacji pozarządowych, takich jak fundacja SaveLife nawiązali dialog w celu określenia nowych sposobów współpracy wspierających rządowe wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w Indiach.

Oczekuje się, że to nowe partnerstwo publiczno-prywatne stanie się przykładem pozwalającym szybciej osiągnąć wyniki. Obecny na wydarzeniu Niklas Gustafsson, Chief Sustainability Officer w Volvo Group skomentował: „Bezpieczeństwo jest integralnym elementem zrównoważonego rozwoju i tworzenia dobrobytu.

Żaden region nie może rozwijać się w sposób zrównoważony i osiągać dobrobytu społecznego, jeśli jest okaleczony przez skutki wypadków i urazów drogowych: co jest problemem społecznym zdrowotnym, transportowym, a także problemem biedy i nierówności – ponieważ bezpieczeństwo ruchu drogowego w często w nieproporcjonalnie dużym stopniu wpływa na osoby o niższych dochodach, zwłaszcza kobiety i młodzież”.

Każdego roku na drogach na całym świecie 1,35 miliona ludzi umiera, a 50 milionów zostaje poważnie rannych. Pomimo rosnących wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach wyniki są rozczarowujące i istnieje potrzeba pilnej zmiany. 

Wprawdzie korzystamy z doświadczeń „Dekady działania” i coraz większej liczby najlepszych praktyk, jednak nowe sposoby współpracy między kluczowymi interesariuszami mogą pomóc w odwróceniu fali i wyjściu z obecnego impasu.

Skokowy rozwój bezpieczeństwa drogowego jest obecnie możliwy bardziej niż kiedykolwiek dzięki innowacjom technologicznym, które przyniosła czwarta rewolucja przemysłowa, pod warunkiem efektywnej współpracy między władzami, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim.

Inicjatywa „Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego” [GRSI] Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) oraz Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) wspólnie poszukują możliwości rozwiązania tego światowego problemu szczególnie wyraźnego w krajach o niskim i średnim dochodzie.

„Bezpieczeństwo jest integralnym elementem zrównoważonego rozwoju i tworzenia dobrobytu”.

Inicjatywa rozpoczęła się w 2018 r. od projektu pilotażowego mającego na celu ustanowienie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego dla Indii (RSPI), gdzie ma miejsce najwięcej na świecie śmiertelnych wypadków drogowych.

Jean Todt, prezes FIA i specjalny wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. bezpieczeństwa drogowego, przedstawił projekt GRSI-RSPI działaczom na rzecz mobilności oraz członkom zarządów firm motoryzacyjnych podczas dorocznych spotkań na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Ponadto 23 stycznia Federation International de l’Automobile we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym zorganizowała dyskusję na temat bezpieczeństwa na drogach. Tematem sesji była ocena, jakie skutki może przynieść 4. rewolucja przemysłowa w zakresie bezpieczeństwa drogowego w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. 

W swoim oświadczeniu otwierającym Jean Todt powiedział, że to ogromne żniwo mobilności na drodze do życia ludzkiego jest nie do przyjęcia ", podniósł kwestię, czy obecna struktura zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest odpowiednia dla zmiany transformacji".

Podkreślił również, że potrzebne są nowe narzędzia i z zadowoleniem przyjął współpracę z WEF, rządem indyjskim, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, aby zapewnić konkretne, konkretne rezultaty. 

W imieniu firmy WEF Christoph Wolff, dyrektor ds. Przyszłościowych systemów mobilności, przedstawił szerszy kontekst zrównoważonej mobilności. Powiązał także wspólny projekt bezpieczeństwa ruchu drogowego FIA-WEF z innymi akcjami działaczy na rzecz mobilności oraz członków zarządów firm motoryzacyjnych.

Główny prelegent, Manpreet Singh Badal, Minister Finansów i Planowania w Pendżabie, przedstawił perspektywy rządu i podał przykłady, w których przywództwo polityczne może prowadzić do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Finansowanie jest jednym z wyzwań, z którymi rząd w Pendżabie uporał się, tworząc fundusz na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tego funduszu przychody z kar i opłat za naruszenie przepisów są przekazywane i ponownie inwestowane w bezpieczeństwo. Kamal Bali, prezes i dyrektor generalny grupy Volvo w Indiach zaznaczył: „Z zadowoleniem przyjmujemy projekt Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego dla Indii. Indie są ojczyzną, a bezpieczeństwo jest priorytetem.

Pragniemy poszerzyć naszą wiedzę fachową, jak również współpracować z zainteresowanymi stronami w kraju, aby pomóc w ulepszaniu i wspieraniu inicjatyw rządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu”

Do pobrania

GRSI_RSPI_Manifesto_Final_Jan112 Format PDF Size 257 KB
FIA_PosterDavos2019 final Format PDF Size 74 KB

Related News