Volvo Group – czwarty kwartał i cały rok 2018

„Rok 2018 był rekordowy dla Volvo Group. Przez cały rok zwiększyliśmy sprzedaż netto o 17% do 391 mld SEK (333) i poprawiliśmy nasz skorygowany przychód operacyjny do 40,7 mld SEK (29,3) z marżą 10,4% (8,8). Wszystkie jednostki biznesowe – Trucks, Construction Equipment, Volvo Penta i Financial Services – odnotowały najwyższe skorygowane przychody operacyjne w historii. W ciągu roku nadal pracowaliśmy nad poprawą naszej kondycji finansowej. Przy operacyjnym przepływie gotówkowym w wysokości 26,6 miliarda SEK zakończyliśmy rok ze stanem gotówkowym netto w wysokości 43,9 miliarda SEK w Industrial Operations, z wyłączeniem zobowiązań emerytalnych. Dzięki temu zyskaliśmy silną pozycję do startu w przyszłość” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
1860x1050-interim-report-2018-q4

CZWARTY KWARTAŁ 2018 ROKU

  • W 4 kw. sprzedaż netto wzrosła o 16% do 105,8 mld SEK (91,6). Po wprowadzeniu korekt związanych z wahaniami kursów walut oraz zakupionymi i zbytymi jednostkami sprzedaż netto wzrosła o 10%.
  • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 10 597 mln (7105) SEK, co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 10% (7,8). Skorygowany przychód operacyjny w czwartym kwartale 2018 r. nie obejmuje wcześniej ogłoszonej rezerwy w kwocie 7 mld SEK.
  • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 3597 mln SEK (7105).
  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód na działalności operacyjnej w wysokości 1225 mln SEK.
  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 15,5 mld SEK (14,4).

CAŁY ROK 2018

  • W całym roku 2018 sprzedaż netto wzrosła o 17% do 390,8 mld SEK (332,7).
  • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 40 660 mln SEK (29 278), co odpowiada marży na działalności operacyjnej w wysokości 10,4% (8,8).
  • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 34 478 mln SEK (29 678).
  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 26,6 mld SEK (28,4).
  • Zarząd proponuje dywidendę zwykłą w wysokości 5,00 SEK na akcję (4,25) oraz dywidendę dodatkową w wysokości 5,00 SEK na akcję.

30 stycznia 2019 r.

Konferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać
pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                  
Relacje inwestorskie                                       
SE-405 08 Göteborg, Szwecja      
Tel +46 31 66 00 00                                           
www.volvogroup.com                                                                                          
                                                                                                                   
Kontakt z mediami:
Claes Eliasson +46 765 53 72 29                                                                    

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson +46 31 66 13 34
Johan Bartler +46 739 02 21 93  
Anders Christensson +46 31 66 11 91

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CET w dniu 30 stycznia 2019 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.com/press 

Grupa Volvo to jedna z największych firm specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Zatrudnia niemal 100 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2017 roku obroty Grupy Volvo wyniosły około 335 mld SEK (35 mld EUR). Grupa Volvo jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Pobierz

volvo-q4-2018-en Format PDF Size 1 MB
Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release