AB Volvo publikuje Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju w 2018 r.

Grupa Volvo opublikowała dziś Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju w 2018 r. na stronie www.volvogroup.com.
1860x1050-investors-annual-report-2018

W części raportu poświęconej tworzeniu dobrobytu przedstawiono strategię Grupy Volvo oraz działania, które przyczyniły się do rekordowych wyników w roku 2018 w zakresie sprzedaży i rentowności. Raport podkreśla także silną pozycję Grupy Volvo w obszarze nowych technologii, takich jak pojazdy elektryczne, automatyzacja i łączność.

Zrównoważony rozwój jest podstawą misji Grupy Volvo w zakresie tworzenia dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym i stanowi integralną część Raportu rocznego i raportu na temat zrównoważonego rozwoju wyjaśniającego, jak Grupa Volvo tworzy wartość dla klientów, udziałowców i interesariuszy, a także społeczeństwa jako całości.

„Nasze produkty i usługi pozwalają naszym klientom budować drogi, transportować towary i przewozić ludzi do pracy oraz robić wiele innych rzeczy pozwalających pracować społecznie i unowocześniać życie. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie wzrośnie zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania transportowe i infrastrukturalne. Wydajny i dostępny transport jest podstawowym warunkiem wzrostu gospodarczego, walki z ubóstwem i ze zmianami klimatu. Wierzymy, że szerokie wprowadzenie zrównoważonego transportu stworzy ogromne możliwości naszym klientom, społeczeństwu i Grupie Volvo” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.

Opublikowano również indeks GRI Grupy Volvo.

12 marca 2019 r.

Przedstawiciele mediów mogą uzyskać więcej informacji, kontaktując się z: Claes Eliasson, szef działu
Relacji z mediami +46 76-553 72 29.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę volvogroup.com/press 

Grupa Volvo to jedna z największych firm specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Grupa Volvo zatrudnia niemal 105 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2018 roku obroty Grupy Volvo wyniosły około 391 mld SEK (38,1 mld EUR). Grupa Volvo jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release