Grupa Volvo wprowadza Kodeks postępowania dostawców

Wierzymy, że wraz z naszymi dostawcami jesteśmy zobowiązani do zapewnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, wytwarzania i dostarczania produktów
Grupa Volvo wprowadza Kodeks postępowania dostawców

W realizacji naszej misji tworzenia dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym nasi dostawcy odgrywają niezwykle istotną rolę, oczekujemy więc, że będą nas wspierać w dążeniu do zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z naszą wizją chcemy być najbardziej pożądanym i skutecznym dostawcą zrównoważonych rozwiązań transportowych na świecie. Obecnie Grupa Volvo podejmuje kolejne działania, których celem jest osadzenie troski o ludzi, planetę i rentowność w całym łańcuchu dostaw – temu właśnie ma służyć wprowadzany przez nas Kodeks postępowania dostawcy. Kodeks przedstawia minimalne wymagania i aspiracje Grupy Volvo dotyczące wszystkich jej dostawców i dotyczy następujących obszarów:

  • Prawa człowieka i warunki pracy
  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców
  • Troska o środowisko naturalne
  • Etyka biznesu

Kodeks postępowania dostawcy zastąpi poprzednie standardy określane jako Procedura kluczowych elementów 5 i 6. W przyszłości Grupa Volvo będzie korzystać tylko z jednego dokumentu – Kodeksu postępowania dostawcy Grupy Volvo. Wymagamy, aby wszyscy dostawcy dostarczający towary i/lub usługi do dowolnej jednostki w Grupie Volvo przestrzegali wymagań przedstawionych w Kodeksie postępowania dostawcy i dołożyli wszelkich wysiłków, aby spełnić wskazane aspiracje.

 

Łącze do Kodeksu postępowania dostawcy
>> Łącze do wymagań wobec dostawców na stronie Volvogroup.com

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na ten adres

Related News