Iron Women – zmienianie oblicza branży i kraju

Iron Women to program obejmujący szkołę jazdy samochodami ciężarowymi o dużej ładowności, przeznaczony dla kobiet i sponsorowany przez Volvo Group Southern Africa. Celem programu jest zwiększenie liczby profesjonalnych kierowców i poprawa bezpieczeństwa na drogach.
Iron Women

Bezpieczeństwo na drogach pozostaje w RPA wielkim wyzwaniem, ponieważ co roku w wypadkach ginie około 14 000 osób. Jednym z czynników wpływających na tak wysoką liczbę wypadków jest dramatyczny brak wykwalifikowanych kierowców pojazdów komercyjnych, więc szkolenie stanowi najważniejszy sposób poprawy bezpieczeństwa drogowego.  

„Volvo organizuje szkolenia przeznaczone dla kobiet pozwalające im zdobyć kwalifikacje kierowców samochodów ciężarowych o dużej ładowności” – mówi Marcus Hörberg, wiceprezes Volvo Group Southern Africa. „Ponieważ w branży pracuje niewiele kobiet, jest nadzieja, że ta inicjatywa pozwoli zwiększyć liczbę wykwalifikowanych kobiet-kierowców w kraju. Dzięki temu będzie możliwe nie tylko rozwiązanie problemu braku kierowców, ale także zapewnienie lepszego bezpieczeństwa na drogach”.

Celem programu jest zwiększenie liczby profesjonalnych kierowców, którzy będą mogli przyczynić się do podniesienia produktywności, bezpieczeństwa, rentowności i efektywności flot przyszłych pracodawców. Kurs zawodowy, zatwierdzony przez Urząd ds. edukacji i szkoleń w transporcie, obejmuje moduły zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Pierwsza grupa 20 kobiet rozpoczęła szkolenie w Akademii Transportu Komercyjnego w styczniu 2019 r. i ukończy je w czerwcu. 

„Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju umiejętności kierowców” – mówi Marcus Hörberg. „Wierzymy, że ten projekt może spowodować zmianę w lokalnej branży transportowej, która skorzysta dzięki większemu zróżnicowaniu płci pracowników”.

Informacje na temat inicjatywy Prezentów okolicznościowych Grupy Volvo

Jednym z przykładów inicjatywy Prezentów okolicznościowych Grupy Volvo jest inicjatywa Iron Women w RPA. Grupa Volvo postanowiła przekazywać rynkom okolicznościowe prezenty dobroczynne do wykorzystania w różnych projektach społecznych. Jak się okazało, był to pomysł, który okazał się korzystny dla lokalnych rynków. Grupa Volvo przekazuje prezent w imieniu swoich pracowników, aby przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych na rynkach lokalnych, a tym samym do budowania dobrobytu społeczności

Więcej informacji na temat szkolenia kierowców w RPA oraz inicjatywy Prezentów okolicznościowych można przeczytać.

Related News