Większa efektywność dzięki łączności

Świat stoi przed wyzwaniami związanymi z globalizacją i urbanizacją. Rośnie zapotrzebowanie na jeszcze bardziej efektywny transport osób i towarów. W przypadku efektywności zasadnicze znaczenie ma dyspozycyjność — a łączność jest jednym ze środków pozwalających utrzymać ciągłość działania pojazdów i maszyn.
Większa efektywność dzięki łączności

Dane z zasobów klienta połączonych z siecią zestawione z maszynowym uczeniem umożliwiają wprowadzenie lepszych usług zapewnienia dyspozycyjności. Na przykład Renault Trucks oferuje Excellence Predict, rozwiązanie, które przewiduje zużycie kluczowych części, planuje usługi i zamawia części zamienne z wyprzedzeniem. Innymi możliwymi rozwiązaniami opartymi na danych mogą być pojazdy, które udostępniają sobie nawzajem informacje o ruchu drogowym, lub systemy zarządzania flotą optymalizujące trasy w czasie rzeczywistym.

Łączność umożliwia obsługę złożonych sytuacji, ale może również rozwiązać bardziej konkretne problemy. Jednym z głównych problemów w dziedzinie transportu jest obecnie brak kierowców. Dane z łączności w czasie rzeczywistym i digitalizacja umożliwiają elastyczniejsze dopasowywanie kierowców do samochodów ciężarowych i ładunku. Czas kierowców jest cenny. Znalezienie sposobów wspólnego korzystania z usług kierowców lub zapewnienie elastycznych możliwości dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb może w efekcie zwiększyć dostępność kierowców.

Większa wydajność jest konieczna dla firm transportowych i budowlanych. Wykorzystanie pełnego potencjału pojazdów i maszyn oznacza zarówno wyższą wydajność, jak i mniejszy wpływ na środowisko. Jednym z przykładów jest system pokładowy CareTrack pozwalający klientom monitorować efektywne wykorzystanie ładowności, liczbę cykli i procent przeciążenia.

Nie ma wątpliwości, że łączność wpłynie na zwiększenie efektywności. Innymi możliwymi rozwiązaniami zwiększającymi produktywność w działalności naszych klientów mogą być pojazdy, które udostępniają sobie nawzajem informacje o ruchu drogowym, lub systemy zarządzania flotą optymalizujące trasy w czasie rzeczywistym.

Related News