Volvo Group — drugi kwartał 2020 r.

„Drugi kwartał 2020 roku cechowała pandemia COVID-19 i jej negatywne skutki dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego. Działania podjęte przez kraje w celu kontroli rozprzestrzeniania się wirusa miały znaczący wpływ na naszą produkcję i łańcuch dostaw, a także na popyt na nasze produkty i usługi. Sprzedaż netto spadła o 39% do 73,2 mld SEK. Po zatrzymaniu w kwietniu produkcja była stopniowo wznawiana w maju i obecnie działa dobrze dzięki wielkiemu wysiłkowi naszych współpracowników i dostawców. Przystąpiliśmy także do ograniczania działań i kosztów, co objęło obniżenie wynagrodzeń, zwolnienia czasowe w ramach programów rządowych oraz redukcję zakupionych usług. Wszystkie te działania przyczyniły się do osiągnięcia przez Volvo Group skorygowanego dochodu operacyjnego w wysokości 3,3 miliarda SEK (15,1) z marżą w wysokości 4,5% (12,5)”— mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
1860x1050-volvo-group-q2-2020

•    Poważny wpływ działań związanych z COVID-19 zarówno na sprzedaż, jak i na zyski.

•    W II kwartale 2020 r. sprzedaż netto wyniosła 73,2 mld SEK (120,7). Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto spadła o 38%.

•    Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 3272 mln SEK (15 105), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 4,5% (12,5).

•    Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 388 mln SEK (15 105).

•    Dochód operacyjny w drugim kwartale obejmuje opłaty restrukturyzacyjne w wysokości 3200 mln SEK związane z wcześniej ogłoszonymi środkami redukcji kosztów, które mają przynieść roczne oszczędności tej samej wielkości, a większość z nich wejdzie w życie w pierwszej połowie 2021 r.

•    Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód działalności operacyjnej w wysokości 341 mln SEK.

•    Rozwodniony zysk na akcję wyniósł -0,14 SEK (+5,47).

•    Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w Industrial Operations były ujemne i wynosiły 5718 mln SEK (dodatnie 13 867 mln SEK).

Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CEST. Więcej informacji można znaleźć na stronie Volvo Group dla inwestorów.

 

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 17 lipca 2020 r.

 

 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations    
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel +46 31 66 00 00    
www.volvogroup.com 

Skontaktuj się z działem ds. relacji z mediami:
Claes Eliasson             +46 765 53 72 29

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson      +46 739 02 25 22
Johan Bartler                +46 739 02 21 93
Anders Christensson    +46 765 53 59 66


17 lipca 2020 r.
 

Więcej informacji na stronie volvogroup.com/press
Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w działania mające na celu tworzenie przyszłościowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia 104 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2019 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 432 mld SEK (40,5 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release