Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP podpisują umowę joint venture dotyczącą europejskiej sieci ładowania o wysokiej wydajności

Göteborg, Szwecja / Monachium, Niemcy / Stuttgart, Niemcy — Trzej wiodący producenci pojazdów użytkowych Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP podpisali wiążące porozumienie w sprawie utworzenia spółki joint venture (JV) w celu instalacji i obsługi w całej Europie wysokowydajnej publicznej sieci ładowania dla elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej ładowności i autokarów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, strony są zaangażowane w inicjowanie i przyspieszanie niezbędnej budowy infrastruktury ładowania dla rosnącej liczby klientów pojazdów elektrycznych w Europie i przyczynienie się do neutralnego klimatycznie transportu w Europie do 2050 roku. Utworzenie spółki JV jest uzależnione od uzyskania zgód regulacyjnych.
image-1860x1050-jv-volvo-group-traton-group--daimler-truck

Planowana spółka JV będąca w równym stopniu własnością trzech podmiotów ma rozpocząć działanie w roku 2022 po zakończeniu wszystkich procesów zatwierdzania przez organy regulacyjne. Strony zobowiązują się wspólnie do zainwestowania 500 milionów euro, co ma być zdecydowanie największą jak dotąd inwestycją w infrastrukturę ładowania w europejskim przemyśle samochodów ciężarowych o dużej ładowności. W ciągu pięciu lat od utworzenia JV planuje się zainstalowanie i uruchomienie co najmniej 1700 wysokowydajnych punktów ładowania zieloną energią na autostradach i w ich pobliżu, a także w punktach logistycznych i docelowych. Liczba punktów ładowania ma być z czasem znacznie zwiększona poprzez pozyskiwanie dodatkowych partnerów, jak również środków publicznych. Planuje się, że przyszła spółka JV będzie działać pod własną tożsamością korporacyjną i będzie miała siedzibę w Amsterdamie, w Holandii. Przyszła spółka JV będzie mogła korzystać z bogatego doświadczenia i wiedzy partnerów-założycieli w zakresie pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.

Przyszła spółka JV będzie działać jako katalizator i czynnik umożliwiający realizację Zielonego Ładu Unii Europejskiej w zakresie neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla transportu towarowego do 2050 roku — zarówno poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, jak i zastosowanie zielonej energii w punktach ładowania. Wspólne działanie Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP stanowi odpowiedź na pilną potrzebę stworzenia wysokowydajnej sieci ładowania, aby wspierać operatorów transportu ciężarowego w przejściu na rozwiązania transportowe neutralne pod względem emisji CO2, szczególnie w długodystansowym transporcie ciężarowym o dużej ładowności. Wysokowydajna infrastruktura ładowania umożliwiająca długodystansowy transport ciężarowy jest ekonomicznym sposobem na znaczną i szybką redukcję emisji. Inicjatywa ta będzie ważnym początkiem i czynnikiem przyspieszającym sukces samochodów ciężarowych i autokarów o zerowej emisji CO2.

Martin Lundstedt, prezes i dyrektor naczelny Volvo Group: „Od słów przechodzimy do czynów, a planowane wspólne przedsięwzięcie z Daimler Truck i GRUPĄ TRATON jest ważnym krokiem w kształtowaniu świata, w którym chcemy żyć. Tego typu innowacyjne partnerstwa umożliwią wprowadzenie tak potrzebnych zmian, które przyniosą korzyści naszym klientom — i całej branży. Jest to zarówno historyczny kamień milowy w transformacji w kierunku transportu wolnego od paliw kopalnych, jak i przełom, który pokazuje zaangażowanie Volvo Group w osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r., oraz najpóźniej do 2050 r. osiągnięcie zerowej emisji netto przez całą flotę pojazdów”.

Martin Daum, prezes i dyrektor naczelny Daimler Truck: „Dzisiejsze ogłoszenie o podpisaniu umowy to wspaniała wiadomość dla branży transportowej i społeczeństwa, ponieważ podkreśla silne zaangażowanie wszystkich partnerów w urzeczywistnienie idei samochodów ciężarowych neutralnych pod względem emisji CO2. Godne uwagi jest to, że trzech silnych konkurentów w dziedzinie samochodów ciężarowych i technologii pojazdów podejmuje wspólne działania, aby rozpocząć tworzenie niezbędnej infrastruktury ładowania. Wraz z Volvo Group i TRATON GROUP chcemy wysłać jasny sygnał do wszystkich zainteresowanych stron, aby poszły w nasze ślady i podjęły natychmiastowe działania”.  

Christian Levin, prezes i dyrektor naczelny TRATON GROUP: „Jesteśmy przekonani, że jako GRUPA TRATON wraz z naszymi markami Scania i MAN oraz całą branżą pojazdów użytkowych będziemy stanowić część rozwiązania, jeśli chodzi o świat neutralny pod względem emisji CO2. Współpraca z silnymi konkurentami takimi, jak Daimler Truck i Volvo Group, może wydawać się niezwykła. Temat ten ma jednak kluczowe znaczenie, a ta wyjątkowa współpraca sprawi, że szybciej i skuteczniej będziemy realizować działania transformacyjne niezbędne do przeciwdziałania zmianom klimatu. Nasza spółka joint venture będzie silnym bodźcem do szybkiego przełomu w produkcji elektrycznych ciężarówek i autokarów z napędem akumulatorowym, najbardziej wydajnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych”.

Trzej partnerzy uważają, że jest to przełomowy moment dla branży transportowej w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla — a inne branże mogą odnieść z tego tytułu szereg korzyści. W ostatnim raporcie branżowym* wezwano do stworzenia do 15 000 wysokowydajnych publicznych i docelowych punktów ładowania nie później niż w 2025 roku oraz do stworzenia do 50 000 wysokowydajnych punktów ładowania nie później niż w 2030 roku. Dlatego też rozpoczęcie działalności przez partnerów jest wezwaniem do działania dla wszystkich innych podmiotów z branży, a także wezwaniem dla rządów i organów regulacyjnych do współpracy na rzecz szybkiej rozbudowy niezbędnej sieci ładowania, aby móc przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych. Jako wyraźny sygnał dla wszystkich zainteresowanych stron, sieć ładowania trzech stron będzie otwarta i dostępna dla wszystkich pojazdów użytkowych w Europie, niezależnie od marki.

Podejście zorientowane na klienta, uwzględniające różne zastosowania.

Skupiając się na potrzebach klientów, będziemy brać pod uwagę różne zastosowania. Operatorzy flot pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym będą mogli korzystać zarówno z szybkiego ładowania dostosowanego do 45-minutowego obowiązkowego okresu odpoczynku w Europie, co jest wyrazem koncentracji na transporcie długodystansowym — najwyższym priorytecie przyszłej spółki JV — jak również z ładowania w nocy.

Partnerstwo w spółce joint venture, ale konkurencja we wszystkich innych obszarach.

Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP będą posiadać równe udziały w planowanej spółce joint venture, ale pozostaną konkurentami we wszystkich innych obszarach. Utworzenie spółki JV jest uzależnione od zgód regulacyjnych.   


* Opublikowane w maju 2021 r. przez ACEA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), organizację zrzeszającą wszystkich głównych producentów samochodów ciężarowych w Europie, wspieraną również przez Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP.
 

16 grudnia 2021 r.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

• Claes Eliasson, Dział Relacji z Mediami Volvo Group, +46 31 323 72 29, claes.eliasson@volvo.com

• Pietro Zollino, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy, Relacji Rządowych i Zrównoważonego Rozwoju,
+49 (0) 172 8371 431,
pietro.zollino@traton.com

• Matthias Karpstein, Business Media Relations, +49 172 3603071, matthias.karpstein@traton.com

• Peter Smodej, +49 176 30936446, peter.smodej@daimlertruck.com

• Akim Enomoto, +49 176 30995099, akim.enomoto@daimlertruck.comAby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę volvogroup.com
Aby otrzymywać wiadomości częściej, obserwuj nas na Twitterze: @volvogroup

Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność pojazdów naszych klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 100 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2020 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 338 mld SEK (33,6 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.
 

Informacje o Daimler Truck

Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck”) jest jednym z największych na świecie producentów pojazdów użytkowych, posiadającym ponad 40 głównych siedzib i zatrudniającym ponad 100 000 pracowników na całym świecie. Założyciele firmy Daimler Truck stworzyli nowoczesny przemysł transportowy dzięki swoim samochodom ciężarowym i autobusom dobre 125 lat temu. Aspiracje firmy, niezmienione do dziś, poświęcone są jednemu celowi: Daimler Truck pracuje dla wszystkich, dzięki którym świat jest w ruchu. Klienci firmy umożliwiają ludziom mobilność, a towarom niezawodne, terminowe i bezpieczne dotarcie do miejsca przeznaczenia. Daimler Truck zapewnia technologie, produkty i usługi, które im to umożliwiają. Dotyczy to również przejścia na jazdę neutralną pod względem emisji CO2. Firma dąży do tego, aby zrównoważony transport stał się sukcesem, dzięki głębokiej wiedzy technologicznej i jasnemu spojrzeniu na potrzeby swoich klientów.


Informacje o TRATON GROUP

Dzięki swoim markom Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Navistar i RIO, TRATON SE jest jednym z wiodących producentów pojazdów użytkowych na świecie. Oferta firmy obejmuje lekkie pojazdy użytkowe, samochody ciężarowe i autobusy. Grupa dąży do przekształcenia transportu — poprzez swoje produkty, usługi i jako partner dla swoich klientów. Dla firmy TRATON zrównoważony wzrost gospodarczy zawsze oznacza traktowanie ludzi i przyrody z szacunkiem. Trzy kwestie: Ludzie, Planeta i Wyniki będą kształtować przyszłość naszej firmy.

Form background image

Usługa subskrypcji

Powiązane wiadomości

Informacje prasowe

Latest Press Release