Grupa Volvo — drugi kwartał 2021 r.

„W drugim kwartale 2021 r. popyt na produkty i usługi Grupy Volvo był nadal dobry. Sprzedaż netto wyniosła 90,6 miliarda SEK i zapewniliśmy skorygowany dochód operacyjny w wysokości 9,7 miliarda SEK. W kwartale, w którym niedobory półprzewodników i innych materiałów produkcyjnych spowodowały znaczne przestoje w produkcji, negatywnie wpływające zarówno na wolumeny, jak i koszty, osiągnęliśmy skorygowaną marżę operacyjną na poziomie 10,7% – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor naczelny.
image-1860x1050-invitation-q2-2021
 • W drugim kwartale 2021 r.sprzedaż netto wzrosła o 24% i wyniosła 90,6 mld SEK (73,2). Po uwzględnieniu zmian kursów walut i zbycia UD Trucks, sprzedaż netto wzrosła o 43%.
   
 • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 9730 mln SEK (3272), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 10,7% (4,5).
   
 • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 11 384 mln SEK (388).
   
 • Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ na przychód operacyjny w wysokości 1532 mln SEK. 
   
 • Zysk na akcję wyniósł 4,38 SEK (-0,14).
   
 • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 5932 mln SEK (-5718).
   
 • 1 kwietnia 2021 r. Grupa Volvo zbyła UD Trucks. W celu ułatwienia porównywalności wyników finansowych Grupy pomiędzy okresami przedstawiono niektóre interesujące pozycje z wyłączeniem UD Trucks.
   
 • Dochód ze sprzedaży UD Trucks, 19 miliardów SEK, został przekazany udziałowcom w lipcu.
   
 • Grupa Volvo, Daimler Truck i Traton Group podpisały niewiążącą umowę na instalację i obsługę wysokowydajnej publicznej sieci ładowania w całej Europie.
   

Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CEST. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com 

 

20 lipca 2021 r.
 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Relacje inwestorskie  
 
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel. +46 31 66 00 00    
www.volvogroup.com 


Kontakt z mediami:
Claes Eliasson              +46 765 53 72 29


Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson      +46 739 02 25 22
Johan Bartler                +46 739 02 21 93
Anders Christensson    +46 765 53 59 66Informacje te są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek upublicznić zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku i ustawą o rynkach papierów wartościowych. Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST 20 lipca 2021 r.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę volvogroup.com
Aby otrzymywać więcej wiadomości, obserwuj nas na Twitterze: @volvogroup 


Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność pojazdów naszych klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 100 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2020 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 338 mld SEK (33,6 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Powiązane wiadomości

Informacje prasowe

Latest Press Release