Zatwierdzenie przez SBTi wiodących w branży celów klimatycznych Grupy Volvo

Cele klimatyczne Grupy Volvo są zgodne z tym, co najnowsza nauka o klimacie uważa za konieczne, aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie maksymalnie 1,5⁰C. Droga Grupy Volvo do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego została teraz potwierdzona przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). „Jesteśmy zdecydowani przejąć inicjatywę i przekształcić naszą branżę z myślą o bardziej zrównoważonej przyszłości”, mówi Martin Lundstedt, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Volvo.
1860x1050-volvo-sbti-image

W listopadzie 2020 r. Grupa Volvo zobowiązała się do ustanowienia celów pośrednich i sposobu postępowania w celu osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości najpóźniej do 2050 roku. Dziś cele te zostały zatwierdzone przez SBTi.

„Dzięki zatwierdzeniu celów Grupa Volvo ma najbardziej wymagające cele SBTi w branży, a nasz plan działania jest zgodny z Porozumieniem Paryskim i ambitnymi celami SBTi. Dążymy do osiągnięcia celu 1,5 stopnia, jeśli chodzi o emisje ze sprzedawanych przez nas samochodów ciężarowych i autobusów, które stanowią większość naszej działalności” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Grupy Volvo.

Inicjatywa Science Based Targets oferuje organizacjom dwa różne poziomy aspiracji w ich dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Standardowe zobowiązanie do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz zobowiązanie przedsiębiorstw do osiągnięcia wartości 1,5°C w celu dostosowania celów w zakresie redukcji emisji do celu 1,5 stopnia przewidzianego w Porozumieniu Paryskim.

Grupa Volvo zdecydowała się na tę drugą opcję i rozwija ją w kilku obszarach:

  • Jako pierwsza w branży, Grupa Volvo opracowała własny plan działania w celu osiągnięcia wartości 1,5⁰C dla samochodów ciężarowych i autobusów, z docelowym ograniczeniem emisji o 40% na pojazdokilometr do 2030 r.
  • Cele Grupy Volvo dotyczące emisji pośrednich obejmują około 95% sprzedawanych produktów. Jest to wiodąca wartość w branży, znacznie przekraczająca minimalny wymóg SBTi ustalony na poziomie 67%.
  • Grupa Volvo dąży do osiągnięcia zerowej emisji w łańcuchu wartości najpóźniej do 2040 r., czyli dziesięć lat wcześniej niż zobowiązanie SBTi. Produkty Volvo w fazie użytkowania przez klienta mają przeciętny okres eksploatacji wynoszący dziesięć lat. Aby cała flota miała zerowe emisje netto do 2050 r., konieczne jest, aby emisje netto wszystkich produktów dostarczanych po 2040 r. także były zerowe.

Ponieważ rok 2019 jest rokiem bazowym, Grupa Volvo wyznaczyła sobie cele pośrednie i będzie stale monitorować i raportować swoje postępy w przejrzysty sposób.

„Zmiana klimatu jest realna i jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Grupa Volvo rozpoczęła nieodwracalną transformację, z ambitnym celem zmiany naszej oferty w 100% bezpieczną, w 100% wolną od paliw kopalnych i w 100% bardziej produktywną. Jesteśmy gotowi, by wspólnie z naszymi klientami, partnerami i społeczeństwem przeprowadzić niezbędną transformację naszej branży” — mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Grupy Volvo.

FAKTY
Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) pomaga firmom w ustalaniu uzasadnionych naukowo celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i przekształcania działalności biznesowej tak, aby dopasować ją do przyszłej gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęte przez firmy cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych są uważane za „uzasadnione naukowo”, jeśli są zgodne z tym, co według najnowszych badań klimatycznych jest konieczne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego — utrzymanie znacznie niższego wzrostu średniej temperatury na świecie niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i dążenie do ograniczenia wzrostu do 1,5°C. SBTi jest inicjatywą opartą na współpracy pomiędzy CDP, ONZ Global Compact (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (World Resources Institute, WRI) oraz Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (World Wide Fund for Nature, WWF), a także jednym ze zobowiązań koalicji We Mean Business.

8 czerwca 2021 r.

Przedstawiciele mediów mogą uzyskać więcej informacji, kontaktując się z:
Claesem Eliassonem, Grupa Volvo, Dział relacji z mediami , +46 76 553 72 29


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.com/climate
Aby otrzymywać więcej wiadomości, obserwuj nas na Twitterze: @volvogroup

Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność pojazdów naszych klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 100 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2020 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 338 mld SEK (33,6 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Powiązane wiadomości

Informacje prasowe

Latest Press Release