Volvo Polska na 2 miejscu rankingu atrakcyjnych pracodawców w Polsce

Firma Volvo Polska zajęła drugie miejsce w badaniu marki pracodawcy Randstad Employer Brand Research 2021, które zostało zrealizowane w Polsce na próbie blisko 5 tysięcy respondentów, aktywnych na rynku pracy. To już kolejne w tym roku badanie zewnętrznej instytucji potwierdzające naszą silną pozycję na polskim rynku pracy. W badaniu Randstad plasujemy się na najwyższych miejscach już od wielu lat.
Statuetka Randstad Award

Uczestniczący w badaniu respondenci, których głosy zdecydowały o zajęciu przez Volvo Polska tak wysokiej pozycji wśród najatrakcyjniejszych pracodawców w Polsce, wskazali m.in. na stabilną kondycję finansową firmy, jej dobrą reputację oraz wynagrodzenie i benefity oferowane pracownikom.

Randstad Employer Brand Research to projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawcy i czynników atrakcyjności pracodawców. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 r. w Belgii. W tym roku ma 11. edycję w Polsce. Obejmuje zdolnych do pracy Polaków w wieku od 18 do 64 lat, zarówno uczących się, pracujących, jak i poszukujących pracy.

W badaniu Randstad Employer Brand Research ankietowani określają, czy według nich dana firma jest atrakcyjnym miejscem pracy. Na ich ocenę wpływ mają poszczególne czynniki analizowane w badaniu, wśród nich m.in. stabilność zatrudnienia, satysfakcjonujące wynagrodzenie, perspektywy rozwoju zawodowego, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czy przyjazna atmosfera w miejscu pracy.
Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone na próbie 4931 osób. Próba była reprezentatywna pod względem płci z nadreprezentacją osób w wieku 25-44 lata.

„Od wielu lat Volvo Polska zajmuje wiodące miejsca w rankingach atrakcyjnych pracodawców prowadzonych wśród osób aktywnych zawodowo w Polsce. Badanie Randstad Employer Brand Research 2021 to kolejne w tym roku, po Rankingu Poland's Best Employers 2021 magazynu Forbes, badanie zewnętrznej instytucji potwierdzające silną pozycję naszej firmy na rynku pracy. Jesteśmy dumni, że Volvo niezmiennie cieszy się reputacją stabilnego pracodawcy, dbającego o pracowników i oferującego bezpieczne i przyjazne warunki pracy w oparciu o wyjątkową kulturę organizacyjną Grupy Volvo. To wyróżnienie ma szczególne znaczenie w czasach tak wyjątkowych jak obecne, w których stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia są elementami, do których zarówno pracownicy, jak i osoby poszukujące pracy przywiązują wyjątkową wagę.” – powiedziała Bożena Michońska – Wiceprezes ds. Personalnych i Centrum Ekspertyz Volvo Polska.