Volvo Group – czwarty kwartał i cały rok 2021

„W 2021 roku kontynuowaliśmy osiąganie dobrej rentowności i poczyniliśmy kilka ważnych kroków na drodze do przejścia neutralny dla klimatu system transportu. Przez cały rok sprzedaż netto Volvo Group wzrosła do 372 miliardów SEK, a skorygowany przychód operacyjny do 41,0 miliardów SEK z marżą 11,0%. Nie udałoby się tego osiągnąć bez ofiarnej pracy moich kolegów i koleżanek oraz naszych partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw. Chciałbym podziękować wszystkim za ich wielki trud w tym pełnym wyzwań roku” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
1860x1050-invite-q4-2021

CZWARTY KWARTAŁ 2021 ROKU

 • W czwartym kwartale 2021 r. sprzedaż netto wzrosła o 6% i wyniosła 102,4 mld SEK (96,9). Po uwzględnieniu zmian kursów walut i zbycia UD Trucks, wzrost wyniósł 12%.
 • Skorygowany przychód operacyjny2 wyniósł 10 060 mln SEK (10 934), co odpowiada skorygowanej marży operacyjnej w wysokości 9,8% (11,3).
 • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 10 219 mln SEK (12 215).
 • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód działalności operacyjnej w wysokości 62 mln SEK.
 • Zysk na akcję wyniósł 3,93 SEK (4,53).
 • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 23 579 mln SEK (16 668).

CAŁY ROK 2021

 • W całym roku sprzedaż netto wyniosła 372,2 mld SEK (338,4).
 • Skorygowany dochód operacyjny2 wyniósł 41 015 mln SEK (28 564) przy skorygowanej marży operacyjnej 11,0% (8,4).
 • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 43 074 mln SEK (27 484).
 • Zysk na akcję wyniósł 16,12 SEK (9,50).
 • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 29 440 mln SEK (18 545).
 • Zwrot z kapitału zaangażowanego w Industrial Operations wzrósł do 25,3% (14,7).
   
 • Zarząd proponuje dywidendę zwykłą w wysokości 6,50 SEK na akcję oraz dywidendę dodatkową w wysokości 6,50 SEK na akcję.

Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET.

Więcej informacji, w tym wywiad z dyrektorem generalnym Martinem Lundstedtem, można znaleźć na stronie https://www.volvogroup.com/en/investors.html

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CET w dniu 28 stycznia 2022 roku.

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations  
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Tel +46 31 66 00 00  
www.volvogroup.com     

Skontaktuj się z działem ds. relacji z mediami:
Claes Eliasson              +46 765 53 72 29

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson       +46 739 02 25 22
Johan Bartler                 +46 739 02 21 93
Anders Christensson     +46 765 53 59 66

28 stycznia 2022 r.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.pl  

Aby otrzymywać więcej wiadomości, obserwuj nas na Twitterze: @volvogroup

Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność pojazdów naszych klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 100 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2020 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 338 mld SEK (33,6 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Powiązane wiadomości

Informacje prasowe

Latest Press Release