Volvo Group – trzeci kwartał 2022 r.

„W trzecim kwartale 2022 r. silny wzrost Volvo Group trwał nadal. Zwiększyliśmy naszą sprzedaż netto o 35% do 114,9 miliarda SEK przy dobrym rozwoju zarówno w zakresie sprzedaży pojazdów, jak i działalności serwisowej. Skorygowany przychód operacyjny wzrósł do 11,9 mld SEK (9,4) przy skorygowanej marży operacyjnej 10,3% (11,0). Zmniejszenie kapitału obrotowego przyczyniło się do silnych operacyjnych przepływów gotówkowych w wysokości 14,6 miliarda SEK (-5,7) w Industrial Operations. Zwrot z zaangażowanego kapitału poprawił się do 27,4% (25,6)” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
  • W trzecim kwartale 2022 r. sprzedaż netto wzrosła o 35% i wyniosła 114,9 mld SEK (85,3). Po uwzględnieniu zmian kursów walut wzrost wyniósł 21%.
  • Zarówno skorygowany, jak i zgłoszony dochód operacyjny wyniósł 11 869 mln SEK (9403), co odpowiada marży operacyjnej 10,3% (11,0).
  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód działalności operacyjnej w wysokości 2417 mln SEK.
  • Zysk na akcję wyniósł 4,24 SEK (3,47).
  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 14 611 mln SEK (-5735).
  • Zwrot z kapitału zaangażowanego w Industrial Operations wzrósł do 27,4% (25,6).
  • Rozpoczęła się seryjna produkcja 44-tonowych samochodów ciężarowych o dużej ładowności.

 

Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET.

Więcej informacji, w tym wywiad z prezesem i dyrektorem generalnym Martinem Lundstedtem, można znaleźć na stronie https://www.volvogroup.com/en/investors.html

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 20 października 2022 r.

Form background image

Usługa subskrypcji