Volvo Group – czwarty kwartał i cały rok 2022

„W roku 2022 Volvo Group odnotowała silny wzrost, a także dobrą rentowność i przepływ gotówkowy. W całym roku zwiększyliśmy sprzedaż netto o ponad 100 mld SEK do 473 mld SEK, a skorygowany przychód operacyjny do 50,5 mld SEK (41,0). Skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,7% (11,0). Wygenerowaliśmy silny operacyjny przepływ gotówkowy w wysokości 35,3 miliarda SEK (29,4) i zakończyliśmy rok ze stanem gotówkowym netto w wysokości 73,9 miliarda SEK w Industrial Operations, z wyłączeniem zobowiązań emerytalnych i zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Nasze silne finanse oznaczają, że możemy nadal zapewniać dobry zwrot naszym akcjonariuszom i jednocześnie inwestować w transformację naszych branż. Zarząd proponuje dywidendę zwykłą w wysokości 7,00 SEK na akcję oraz dywidendę dodatkową w wysokości 7,00 SEK na akcję” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
1860x1050-q4-report-2022

CZWARTY KWARTAŁ 2022 ROKU

 • W czwartym kwartale 2022 r.sprzedaż netto wzrosła o 31% i wyniosła 134,3 mld SEK (102,4). Po uwzględnieniu zmian kursów walut wzrost wyniósł 17%.
 • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 12 171 mln SEK (10 060), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 9,1% (9,8). Skorygowany przychód operacyjny nie obejmuje kosztów w wysokości 630 mln SEK związanych z roszczeniami wynikającymi z decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ugody antymonopolowej z 2016 r.
 • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 11 541 mln SEK (10 219).
 • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na przychód operacyjny w wysokości 1826 mln SEK.
 • Zysk na akcję wyniósł 3,26 SEK (3,93).
 • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 18 918 mln SEK (23 579).

CAŁY ROK 2022

 • W całym roku sprzedaż netto wyniosła 473,5 mld SEK (372,2).
 • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 50 467 mln SEK (41 015) przy skorygowanej marży operacyjnej 10,7% (11,0).
 • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 45 712 mln SEK (43 074).
 • Zysk na akcję wyniósł 16,09 SEK (16,12).
 • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 35 327 mln SEK (29 440).
 • Zwrot z kapitału zaangażowanego w Industrial Operations wzrósł do 27,4% (25,3).
 • Zarząd proponuje dywidendę zwykłą w wysokości 7 SEK na akcję oraz dywidendę dodatkową w wysokości 7 SEK na akcję.


Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 09.00 CET. 

Więcej informacji, w tym wywiad z prezesem i dyrektorem generalnym Martinem Lundstedtem, można znaleźć na stronie www.volvogroup.com/en/investors.html26 stycznia 2023 r.


Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel +46 31 66 00 00
www.volvogroup.com

Skontaktuj się z działem ds. relacji z mediami:
Claes Eliasson                     +46 765 53 72 29

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson           +46 739 02 25 22
Johan Bartler                      +46 739 02 21 93
Anders Christensson        +46 765 53 59 66

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CET w dniu 26 stycznia 2023 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę volvogroup.com
Aby otrzymywać wiadomości częściej, obserwuj nas na Twitterze: @volvogroup

Volvo Group tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność pojazdów naszych klientów. Volvo Group, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Volvo Group znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 95 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2021 r. sprzedaż netto wyniosła 372 mld SEK (EUR

Form background image

Usługa subskrypcji

Powiązane wiadomości

Informacje prasowe

Latest Press Release