Volvo Group — drugi kwartał 2023 r.

„W drugim kwartale 2023 r. Volvo Group nadal osiągała dobre wyniki, utrzymując stały wzrost i poprawiając rentowność. Zwiększyliśmy sprzedaż netto o 18% do 140,8 mld SEK, a skorygowany dochód operacyjny wzrósł o 8 mld SEK do 21,7 mld SEK, co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej w wysokości 15,4% (11,6). Dzięki silnemu nastawieniu na sprzedaż udało nam się poprawić marże przy jednoczesnym kontrolowaniu inflacji kosztów i zwiększonych zakłóceń w łańcuchu dostaw” — mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
2023Q2 1860x1050
  • W drugim kwartale 2023 r.sprzedaż netto wzrosła o 18% i wyniosła 140,8 mld SEK (118,9). Po uwzględnieniu zmian kursów walut wzrost wyniósł 11%.
  • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 21 732 mln SEK (13 745), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 15,4% (11,6). Skorygowany przychód operacyjny nie uwzględnia negatywnego wpływu 1270 mln SEK z wcześniej ogłoszonej rezerwy na restrukturyzację w Nova Bus oraz kosztów w wysokości 6000 mln SEK związanych z roszczeniami wynikającymi z decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ugody antymonopolowej z 2016 roku.
  • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 14 462 mln SEK (13 745).
  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na przychód operacyjny w wysokości 817 mln SEK.
  • Zysk na akcję wyniósł 5,30 SEK (5,14).
  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 12 553 mln SEK (7199).
  • Zwrot z kapitału zaangażowanego w Industrial Operations wzrósł do 30,2% (26,8).


Telekonferencja dla prasy i analityków
Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CEST. Link do transmisji internetowej: https://qreport.volvogroup.comWięcej informacji, w tym wywiad z dyrektorem generalnym Martinem Lundstedtem, można znaleźć na stronie https://www.volvogroup.com/en/investors.html.


 


19 lipca 2023 r.Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790

Investor Relations
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel +46 31 66 00 00
www.volvogroup.com

Kontakt z działem ds. relacji z mediami:
Claes Eliasson               +46 765 53 72 29

Kontakt z działem Investor Relations:
Johan Bartler                           +46 739 02 21 93
Anders Christensson               +46 765 53 59 66


Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 07.20 CEST 19 lipca 2023. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę volvogroup.com
Aby otrzymywać wiadomości częściej, obserwuj nas na Twitterze: @volvogroup

Volvo Group tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność pojazdów naszych klientów. Volvo Group, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Volvo Group znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia ponad 100 000 osób i obsługuje klientów na niemal 190 rynkach. W 2022 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 473 mld SEK (45 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Powiązane wiadomości