Volvo Group – trzeci kwartał 2023 r.

„W trzecim kwartale 2023 r. Volvo Group w dalszym ciągu uzyskiwała lepsze wyniki, marże i rentowność. Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto wzrosła o 9% do 132,4 miliarda SEK, a skorygowany przychód operacyjny wzrósł do 19,1 miliarda SEK (11,9), co odpowiada skorygowanej marży operacyjnej w wysokości 14,4% (10,3). Z powodzeniem złagodziliśmy inflację kosztów poprzez zarządzanie cenami i nadal przeciwdziałaliśmy zakłóceniom w łańcuchu dostaw. Zwrot z zaangażowanego kapitału wzrósł do 33,7% (27,4)” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
VASBoliden 1860x1050

  • W trzecim kwartale 2023 r. sprzedaż netto wzrosła o 15% i wyniosła 132,4 mld SEK (114,9). Po uwzględnieniu zmian kursów walut wzrost wyniósł 9%.
  • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 19 114 mln SEK (11 869), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 14,4% (10,3). Skorygowany przychód operacyjny nie uwzględnia ujemnego efektu w wysokości 794 mln SEK wynikającego ze straty na zbyciu rosyjskich podmiotów Grupy.
  • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 18 320 mln SEK (11 869).
  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód działalności operacyjnej w wysokości 1165 mln SEK.
  • Zysk na akcję wyniósł 6,93 SEK (4,24).
  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 5609 mln SEK (14 611).
  • Zwrot z kapitału zaangażowanego w Industrial Operations wzrósł do 33,7% (27,4).


Telekonferencja dla prasy i analityków
Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CEST. Link do transmisji internetowej: https://qreport.volvogroup.com.

Więcej informacji, w tym wywiad z prezesem i dyrektorem generalnym Martinem Lundstedtem, będzie można znaleźć na stronie https://www.volvogroup.com/en/investors.html.

18 października 2023 r.
Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 
Investor Relations 
SE-405 08 Göteborg, Sweden 
Tel +46 31 66 00 00 
www.volvogroup.com 

Kontakt z działem ds. relacji z mediami: 
Claes Eliasson                   +46 765 53 72 29 

Kontakt z działem Investor Relations: 
Johan Bartler                      +46 739 02 21 93 
Anders Christensson           +46 765 53 59 66 Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 18 października 2023 r. 


Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę volvogroup.com
Aby otrzymywać wiadomości częściej, obserwuj nas na X: @volvogroup

Volvo Group tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność pojazdów naszych klientów. Volvo Group, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Volvo Group znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia ponad 100 000 osób i obsługuje klientów na niemal 190 rynkach. W 2022 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 473 mld SEK (45 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Powiązane wiadomości

Informacje prasowe

Latest Press Release