Poznajcie Cecilię Bengtsson

Cecilia Bengtsson jest inżynierem w dziedzinie inżynierii chemicznej i specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących energii i środowiska. Napisała pracę doktorską na temat efektywności przemysłowych systemów energetycznych, a także uczestniczyła w szkoleniach z zakresu prawa ochrony środowiska i rekultywacji gleby.
Cecilia Bengtsson
Cecilia Bengtsson

„Zajmuję się kwestiami ochrony środowiska w zakresie, w jakim wiążą się z zadaniami działu Real Estate Services. Nasz wpływ na środowisko wynika z obsługi nieruchomości — ich budowania, remontów, utrzymania i rozbiórki. Musimy zagwarantować zachowanie zgodności z przepisami, jesteśmy zobowiązani do mierzenia i kontrolowania naszego wpływu na środowisko, a także do stałej pracy w celu ograniczenia tego wpływu” — mówi Cecilia.

W jej codziennej pracy oznacza to wdrażanie ustawowych wymagań dotyczących budynków, monitorowanie zużycia energii, opracowywanie planów energooszczędności, ograniczanie ilości odpadów podczas realizacji projektów budowlanych oraz zapewnienie stosowania właściwych substancji chemicznych i przeprowadzanie badań środowiskowych w związku z prowadzonymi budowami i transakcjami dotyczącymi nieruchomości. 

Aby przedyskutować sposób zarządzania ciągłym doskonaleniem, Cecilia organizuje częste spotkania z doradcami, prawnikami i innymi menedżerami Volvo ds. ochrony środowiska. To mieszanka problemów strategicznych o zasięgu lokalnym i globalnym.

„Kocham swoją pracę” — mówi. „Firma nie tylko jest mocno zaangażowana w ochronę środowiska, ale także posiada duże zasoby wiedzy. Każdego dnia uczę się czegoś nowego. To niezwykły zaszczyt mieć tylu wspaniałych współpracowników na całym świecie. Wyzwanie, przed jakim stoimy, wynika stąd, że pracujemy w wielu różnych krajach, w których obowiązują odmienne przepisy i wymagania dotyczące ochrony środowiska”.

„Dla mnie najważniejsze jest budowanie zaangażowania i zrozumienia” — kontynuuje. W ten sposób można sprawić, że kwestie związane ze środowiskiem staną się integralną częścią naszego działania, a nie czymś, co odkładamy na później, lub uznajemy za dodatek”.

Imię i nazwisko: Cecilia Bengtsson
Wykształcenie: magister inżynierii chemicznej, doktorat w zakresie przemysłowych systemów energetycznych
Stanowisko: Environmental Manager
Organizacja: Real Estate Services
Lokalizacja: Göteborg, Szwecja

Related News