Poznajcie Chrisa Clementsa

Na początku kariery Chris Clements miał możliwość 3-miesięcznej pracy w Brukseli. Dało mu to globalny widok działalności Volvo CE i umożliwiło znacznie efektywniejsze wykonywanie pracy na obecnie zajmowanym stanowisku.
Chris Clements
Chris Clements

Chris Clements odpowiada za czynności prawne działu Volvo Construction Equipment w Ameryce Północnej i Południowej. Jego praca polega na ograniczaniu ryzyka prawnego przy jednoczesnym zapewnieniu dalszej sprzedaży maszyn przez Volvo CE i realizacji transakcji. Z punktu widzenia codziennej pracy Chrisa oznacza to jego udział w całym cyklu życia firmy i jej produktów — od kontrolowania projektów maszyn przez kontrakty z dostawcami zajmującymi się ich dostarczaniem do klientów, sprzedaż maszyn, postanowienia gwarancyjne aż po utylizację…

Dla Chrisa najważniejsza jest współpraca. Dzięki uwzględnianiu aspektów prawnych już na wczesnym etapie procesu można uniknąć wielu problemów. Dlatego w zespole zarządzającym Volvo CE jest przedstawiciel działu prawnego i bierze udział w większości spotkań związanych z funkcjami wydziałów.

Chris rozpoczął pracę w Volvo CE w 2007 r. Grupa Volvo stanowiła dla niego możliwość pracy w środowisku stawiającym ciągłe wyzwania. Na początku kariery Chris miał możliwość 3-miesięcznej pracy w Brukseli w Belgii. Dało mu to globalny widok działalności firmy i umożliwiło znacznie efektywniejsze wykonywanie pracy na obecnie zajmowanym stanowisku.

W przyszłości chciałby nadal rozwijać się zawodowo w Grupie Volvo i umożliwiać Volvo CE osiąganie celów biznesowych przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Docelowo Chris chciałby uzyskać stanowisko prawnicze o charakterze globalnym w jednym z przedsiębiorstw Grupy.

Imię i nazwisko: Chris Clements
Wykształcenie: licencjat — University of South Carolina, doktorat – Mercer University
Stanowisko: Vice President and General Counsel
Organizacja: Volvo Construction Equipment North America, LLC
Lokalizacja: Shippensburg, Pensylwania, USA

Related News